Az ipari meggy nettó termelői átlagára az elmúlt másfél évtizedben 60 és 230 Ft/kg kö-zött változott, ami 300–400%-os intervallumnak, az árközéptől számítva pedig +/- 60%-os kilengésnek felel meg. Ekkora áringadozás csak a leghektikusabb mezőgazdasági piacokra jellemző, még a gyümölcsfajok között is az egyik legkevésbé kiszámítható és tervezhető ágazat. Az elmúlt 5–10 év viszonylatában a piac 140–170 Ft/kg árat akar fizetni az ipari meggyért, ami hozzávetőlegesen 150–160 Ft/kg körüli árcentrumot jelent. Az évek jelentős részében jellemzőek a piaci zavarok, melyek túlzottan alacsony vagy indokolatlanul magas értékesítési árakban öltenek testet. Ez a helyzet egyetlen piaci szereplőnek sem jó, hosszú távon jelentősen rontja a termékpálya hatékonyságát.

A helyzet „szervezett” kezelésének szüksé-gességét felismerve, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) meggypiaci egyeztetéseket kezdeményezett a NAK, a FruitVeB, az MHKSZ, az ÉKASZ, valamint más, a meggyágazatban érintett szakmai szervezetek képviselőinek bevonásával. A Bizottság többek között azt a döntést hozta, hogy a piaci transzparencia (átláthatóság) növelése érdekében ettől az évtől kezdve árprognózis-modellt kell működtetni, és a piaci szereplők tájékozódásának segítése érdekében márciustól kezdve – hozzávetőlegesen havonkénti rendszerességgel – piaci előrejelzéseket kell készíteni, melynek fontos része az ún. „prognosztizált ár”. Árprognózis közzétételére az 1308/2013/EU Tanácsi rendeletre figyelemmel az elismert szakmaközi szervezet (FruitVeB) jogosult, de azt a FruitVeB és a NAK közösen működteti.

Az árprognózis lényege, hogy az elmúlt 10 év – két szélsőértékének figyelmen kívül hagyásával számított – átlagárából mint árcentrumból kiindulva bizonyos korrekciós tényezők felhasználásával próbálja meg előrevetíteni a várható piaci viszonyokat, különös tekintettel a piaci árakra. A korrekciós tényezők között jelentős súlyt kap a várható termésmennyiség, a meggybefőtt készletszintje, illetve exportja. Ennél fogva a módszer alapja a megbízható és minél pontosabb készlet -és termésbecslésben rejlik. Az előrejelzés az akkor meglévő piaci információk birtokában alapvetően arra terjed ki, hogy az árcentrumtól várhatóan milyen irányú és mértékű eltérést mutathatnak majd a szezonban a piaci árak. A prognózis frissített információkkal márciustól kezdve a betakarítási időszakig több alkalommal kerül kiadásra. Az ár előrejelzése kizárólag az I. osztályú konzerv alapanyagra, és „árutermelő méretekre” vonatkozik.

A prognosztizált ár csak és kizárólag orientációs célt szolgál, nem köti a piaci szereplőket semmihez, mindössze piaci transzparenciát javít, és megpróbálja megelőzni az erőteljes spekulációkat, amivel egyszer a termelő, másszor a feldolgozó szenved gazdasági kárt. Az árprognózis semmilyen módon nem befolyásolja a piaci szereplők aktuális megállapodását az árról. Az ár mindig a piacon alakul ki a felek megállapodása szerint.

FruitVeB