Több kísérleti állomáson tíz különböző bodzafajtát ültettek 2003-ban, fajta-összehasonlítási kísérlet céljából. Az adatokat a Gülzow-i Kísérleti Állomás is kiegészítette saját eredményeivel.

A vizsgálat alanyai

A bevált ’Haschberg’ fajtát választották alanynak. Három dán és egy keletnémet faját vizsgáltak, valamint négy klónt. Az osztrák ’Rubin’ faját jogi okokból nem lehetett bevonni, bár kiváló tulajdonságai révén Ausztriában nagyon kedvelt fajta, a ’Haschberg’ érési időablakában. A vizsgálat során, virológiai vizsgálatot követően, három-három fát ültettek két sorozatban, 4,5 x 3 m távolságban. • A hozam mellett vizsgálták a fajták érésének időpontját is. A feldolgozóipar olyan bodzafajtákat keres, amelyek koordinálhatóak az almafélék termésdömpingjével, azaz a ’Haschberg’ előtt érnek. • A bodzasűrítményeket élelmiszerszínezékként használják. Ezért az antocián-tartalom aránya is fontos szempont volt. • Vizsgálták még a cukortartalmat és a lepárolhatóságot. • Az utolsó években a betegségekre való hajlam vizsgálata került előtérbe.

Hozampotenciál

A vizsgált fajták hozampotenciálja erősen függ a telephely feltételeitől, de nagyon fontos az egyenletes tápanyagés vízellátás az egy éves vesszők egyenletes fejlődéséhez és a hozamképződéshez. 750 mm/ év csapadékmennyiség mellett a legkedvezőbbek az eredmények. 550 mm alatt kevesebb a termést hordozó vesszők száma, mint a kívánatos 12-15. Fontos további szempont, hogy bodzatermesztésre a belvizes területek teljesen alkalmatlanok.

Egy fára vetített hozam

A ’Haschberg Standard’ öt éven át a legnagyobb hozamot produkálta. Hasonlóan jónak bizonyult a 17., a 13. és a 25. Haideggerklón. A ’Mammut’ hozama csupán a fele a standard fajtáénak. A kísérlet utolsó éveiben már csupán három telep vett részt a munkában. A hozam-viszonyok már alig változtak. Ismert tény, hogy az első évek nagy hozamát (40 kg/fa) a legtöbb esetben már nem követik hasonlóak. Gützow-ban viszont, mikro-permetezővel való pótlólagos öntözéssel, könnyű talajon, folyamatos víz- és tápoldat-ellátás mellett a ’Haschberg’, a ’Sampo’ és a ’Haidegg17’ fajták hozama rendszeresen 35-40 kg/fa volt. A szükséges vízmennyiséget a Klimatikus Vízegyenleg Szabvány alapján határozták meg.

A szüret időpontja

A ’Haschberg’ érésének kezdete rendszerint szeptember eleje-közepe. Korábbinak bizonyult a három dán fajta (’Sampo’, ’Samyl’, ’Samdal’), melyek augusztus elején-közepén érnek. Két Haidegg-eredetű klón (17 és 25) érése a ’Haschberg’-éhez közeli, a 13 és a 14 viszont két héttel korábbi érésű.

A termés-ernyő súlya

Az ernyő mérete, ill, súlya fontos a szüret során. A vizsgált fajták átlaga 238 g, de volt egy kilogramm feletti is. A ’Haidegg13’ bizonyult a legjobb átlagúnak (209 g), majd a ’Haschberg’ 108, ill. 128 g-mal, a ’Haidegg17’ és a ’Samdal’.

Színezőanyag-tartalom

Az intenzív termelésű bodzafajtáknál fontos adat az éréskori antociántartalom és az egy ernyőn belüli egyenletes érés. Homogén érésű fajtának bizonyult a ’Samy’, a ’Samdal’ és a ’Sampo’, valamint a 13-as és a 17-es ’Haidegger’ klónok. Az elérhető színezőanyag-tartalmat a termőhely adottságai is befolyásolják; meleg helyen hamarabb elérhető a kívánatos 7,5 egységnyi szín-érték. Nincs olyan fajta, amely minden kívánalomnak megfelelne, az antocián-tartalom a ’Samyl’ és a ’Mammut’-fajtákban a legmagasabb. Többrétű vizsgálatok során előbbi két fajta mindig jó eredményeket mutatott, sajnos a ’Mammut’ fajta viszont alacsony hozamú. A ’Samyl’ pedig erősen fogékony a Colletotrichum okozta megbetegedésre. A ’Haschberg’ magas színezőanyag- tartalma stabilnak bizonyult. A Haidegger 13 és 17 klónok csak akkor voltak megfelelőek, ha az ernyő teljesen érett volt. Az elemzés szerint 2014-ben még a ’Haschberg’-ét is meghaladták. Nem volt kielégítő viszont a ’Sampo’, a ’Haidegg14’ és a ’Haidegg25’ színanyagtartalma. Cukortartalom tekintetében a ’Haidegg25’ vezet, utána a ’Haidegg17’, a ’Mammut’ és a ’Samdal’. Ezek a fajták a legalkalmasabbak lepárlásra, az Ahrweilen telep adatai szerint még a ’Haschberg’ és a ’Haidegg14’ is. A párlat érzékszervi vizsgálata során a ’Haidegg14’ szerepelt a legjobban.

Növekedési erély

A fajták vizsgálata során nemcsak a fa átmérőjét, hanem azt a képességét is rögzítették, mennyi egy éves (termést hozó) hajtást hoz. Legerőteljesebb a ’Haidegg25’, a ’Samdal’ és a ’Mammut’. Közepes erélyű a ’Haschberg’, a ’Samyl’, a ’Sampo’ és a ’Haidegg13’ és a ’Haidegg17’, míg a ’Haidegg14’ gyenge növekedésű, és rendszerint nagyon kevés hajtást hoz.

Összefoglalás és ajánlások

Az érés korai szakaszában a ’Sampo’ egészséges, jó hozamú fajtának bizonyult. Jól reagál a pótlólagos öntözésre. Szín-értékei csekélyek, de a bogyók lágy íze különösen alkalmassá teszi a légyártásra. Korai érésideje révén alkalmas más bogyós gyümölcsökkel való kombinációra is. Ha a virágzás idején hideg, nyirkos az időjárás, hajlamos a virághullásra. A megtermékenyülést viszont a ’Samdal’ fajta beszórásával lehet optimalizálni. A ’Sampo’ lombja egészen őszig egészséges sötétzöld színével tűnik ki. A ’Samyl’ nem ajánlható a legjobb színezése és jó hozama ellenére sem. A Colletotrichum-megbetegedésre (termésrothadás) való hajlama nagyon erős, a levelek egészsége sem kielégítő. A ’Haschberg’ hozambiztossága ebben a vizsgálatban is beigazolódott. A rendszeresen magas hozam mellett nagyon jó az antocián-tartalom is. Faiskolákban jól szaporítható, növekedési erélye legalább 12 termő hajtás kinevelését is biztosítja. A rendszeres jó hozam az öntermékenyülésnek köszönhető, ezért is ajánlott a ’Haschberg’ megtartása fő fajtaként. A ’Haidegg13’ korábbi fajta, nagyjából 14 nappal a ’Haschberg’ előtt érik. Nagyon nagy ernyői a virágzás idején is szedhetők. Kevésbé öntermékenyülő, ezért megporzó fajta alkalmazása javasolt. Változékony, hűvösebb és forró időjárás-váltakozáskor bogyói könnyen megégnek. Gülzowban a ’Haidegg17’ is röviddel a ’Haschberg’ előtt érett, magas hozam és kielégítő színezés mellett. Mindkét fajtát időben védeni kell a takácsatka ellen. Az optimális fajtaválasztásnál el kell dönteni, hogy a bodzát légyártásra, virágszedésre vagy a színanyag kinyerése céljából ültetik. Az összes kívánatos tulajdonság egyetlen fajtába való sűrítése még a jövő ambiciózus nemesítőire váró feladat.

Monika Möhler
(OBSTBAU 10/2014)
Ford.: KARDOS FLóRA