Első raktározhatósági tapasztalatok

Xenia® a márkaneve egy kései érésű körtefajtának, mely Európában inkább a „Nojabrskaja” ill. „Novembra®” néven ismert. Kiváló tulajdonságai révén biotermesztésre is alkalmas. A fiatal telepítésekből származó termés, a németországi és hollandiai raktározási kísérletek során jó tartósságot és hosszú idejű eltarthatóságot mutatott. Optimális körülmények: -0,5 és -1,0 °C közötti hőmérséklet, 1,0-2,0% közötti CO2-tartalom. Mindezek alapján a Xenia® fajta piaci szezonja hosszúnak ígérkezik. Az egzakt kísérlet a 2012/13-as raktározási szezonban indult. Két különböző időpontban szedett gyümölcsöt vizsgáltak. A hőmérséklet 0,5°C volt, és vizsgálták a SmartFresh (1-MCP hatóanyag, 625 ppb) hatását, és a CA ill. a DCA-technológiát is. A DCA-raktározásnál stresszt jeleztek a szenzorok, 0,3% oxigén mellett, mindkét mintában. Időközben vizsgálták a rothadást és a belső barnulást két kitárolás alkalmával, majd a végső kitárolás után. A tesztlabor vizsgálta a gyümölcs minőségét, vizuális kontrollal pedig a raktározás idején keletkezett fizikai károsodásokat és betegségeket észlelték. A gyümölcs a gleisdorfi szakiskolából származott (ültetés 2009, alany: QuitteC, átlagos hozam 6 kg/fa), és nagyméretű volt (átlag 345 g, átmérő 82 mm). A cél a legkedvezőbb raktározási feltételek, illetve a tárolhatóság időtartamának optimalizálása volt.

Raktározási veszteségek 2012/13

Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy a Xenia® nagyon jól raktározható május/ júniusig is, mert (helyes raktározás és nem túl kései szedés mellett) a gyümölcsrothadás mértéke 3%-9% között van DCA és MCP1 használata mellett. A SmartFresh a DCA-tárolással kombinálva teljességgel megakadályozta a magház körüli barnulást is. Nem volt látható belső CO2 – károsodás (kavernák) sem. Egészen január közepéig nem fordult elő belső gyümölcskárosodás. A szedés időpontjától és a raktározási technikától függően május elején voltak megfigyelhetők a magházbarnulás első jelei. Mivel a bio-termesztésben a SmartFresh nem lehet opció, további kísérletekre lesz szükség. A raktározási veszteségek mértékében szignifikáns különbséget okozott a szedés (szeptember 12., illetve 27.) időpontja. A korábban szedett gyümölcs jóval kevésbé volt hajlamos a rothadásra és a belső barnulásokra, a később leszedett körte már 10%-ban rothadt 320 raktári nap után. Hasonlóan alakult a magházbarnulás is, bár talán az eredményeket az is befolyásolta, hogy a kísérlet alapjául a fiatal fák első termése szolgált. Azonos területen termett, jó gyümölcsterhet hordozó fák termése a 2013/14 évi raktározási szezon után több információval szolgálhat majd a betakarítás optimális időpontját illetően is.

Gyümölcsminőség

A CA-val tárolt gyümölcs, függetlenül a betakarítás idejétől, a tárolás során egyenletesen veszít a hússzilárdságából, míg a Xenia®-nak, DCA-feltételek között tárolva, egészen a június 19.-i kitárolásig nagyon stabil volt a hússzilárdsága. Hasonló volt SmartFresh-eljárással tárolva is a CA-raktárban. A Shelf-Life fázisban viszont mind CA-MCP-vel, mind DCA-val nagyon sokat veszített a szilárdságából. Csak a DCA-MCP gyümölcs maradt 4,0 kg/cm mértékben, aránylag stabil. Az oldható szárazanyag-tartalom (Brix-fok) csökkent a tárolás során, főleg a Shelf-life eljárásban, átlag 2°Bx-szel. A szedéskori szint 12,6°Bx, illetve 13,9°Bx volt. A DCA, ill. SmartFresh eljárás, illetve a normál CA-raktározás során nem volt eltérés a szárazanyag-tartalom változásának folyamatában. A július 8-i kóstoláskor is a későbbi szedésű körte (DCA és SmartFresh) bizonyult jobbnak, nyilvánvalóan a magasabb Brix-foknak köszönhetően.

Összefoglalás

A Xenia® fajta raktározás-kísérleti eredményeiből leszűrhető a megfelelő szedési időpont és az optimális raktári kondíciók fontossága a gyakorlatban. Ez a bio-termesztésre is alkalmas fajta jól tárolhatónak bizonyult. Aránylag későn érik, és több mint nyolc hónapon át tárolható raktárban. Bár még nincs egyértelmű kritérium a szedési érettséget illetően, az máris látszik, hogy a szedés ennél a fajtánál egy nagyon kis időablakot jelent. A megfelelő időpontban szedve viszont csekély a magházbarnulás és a gyümölcsrothadás veszélye. A raktározhatósági tulajdonságokat a SmartFresh és a CA kombinációja nem befolyásolja. Még az ’Uta’ standard-fajtával való összehasonlításban is jobban szerepel ez az új fajta, azaz sikeres termesztésre és jó eladhatóságra lehet számítani. A normál CA-raktározáshoz képest a DCA és a SmartFresh kombinációja teljesen megakadályozta a belső barnulásokat, ugyanakkor jobb lett a minőség (szilárdság, titrálható savtartalom) is. További kísérletek során a Xenia® szedésének időpontját, illetve a szedési időablakot fogják még inkább optimalizálni.

 

 

Dr.Gottfried Lafer
(OBSTBAU 9/2014)
Ford.: KARDOS FLóRA