A World Apple Report egy híre szerint az almatermelés hosszú távon világszerte növekedést mutat, és 2025-re átlépheti a 100 millió tonnás határt. Ez a prognózis az aktuális termelési terveket, az elmúlt évek átlaghozamát, valamint a főbb termelő országok gazdasági és politikai változásait veszi alapul.

Az alma termőterülete világszerte folyamatosan csökkent az elmúlt évek során. 2005-ben még 5,4 millió hektáron szüreteltek almát, 2010-re a terület 4,75 millió hektárra zsugorodott, és jövőre valószínűleg eléri a 4,72 millió hektáros mélypontot. Csak 2015 után várható újra területnövekedés, ami azonban mérsékelt lesz. 2025-ig a becsült növekedés csupán 4%-kal lesz több, mint 2010-ben, azaz kisebb lesz a terület, mint az új évezred kezdetén volt. Az újabb területnövekedésért elsősorban a néhány fontos termelő ország, így Kína és Törökország, továbbá néhány egyéb ázsiai ország almatelepítései felelősek. Nyugat- Európa, Észak-Amerika és a déli félteke ellenben – az újabb területbővítések ellenére – 2015 és 2025 között termőterületeinek nagyarányú csökkenésére számíthat a 2000. évihez viszonyítva. Míg tehát 2025-ig a maihoz képest előreláthatóan csak kevéssel lesz nagyobb az almatermelő terület, a hektáronkénti átlaghozam mégis határozottan nőni fog.

A termésmennyiségek növekedése leginkább az új telepítési technológiák és módszerek kifejlesztésének tudható be. Még a 2000 és 2010 közötti rövid időszakban is több mint 35%-kal nőtt az átlaghozam: hektáronként 10,93-ról 14,86 tonnára. További növekedéssel számolnak 2015-ig, amikor már 18,22 tonna/hektár hozamot várnak. A 15 év alatt lezajló közel 70%-os növekedéshez 2025-ig további 15%-os bővülést valószínűsítenek, ami 21,09 tonnás hektáronkénti hozamot jelent. A legerősebb növekedés ismét Kínából indul ki. E becslésekre alapozva az almatermelés 2025-re elérheti a 100 millió tonnás határt. Ennek a mennyiségnek közel felét Kína termeli majd, a másik felét Nyugat-Európa. Az USA termését 6 millió tonnára, India, Irán, Lengyelország és Törökország hozamát 3 millió tonnára becsülik. A növekvő átlaghozamok, az ezzel párhuzamosan egyre csökkenő fajlagos termelési költségek révén az alma versenyképessége erőteljesen nő a többi gyümölccsel szemben. A fogyasztás világszerte fejenként 12,4 kg-ra nő. Összehasonlításul: 2012-ben az egy főre jutó termelés még 10,2 kg volt.

Ursula Schockemöhle; AMI, 2014/16.