A paradicsomkészítmények egyre kedveltebbek világszerte. Miután 2009-ben összességében világszerte nagy volt az ipari paradicsom termés és jelentősebb készletek maradtak fenn, ezek után az elmúlt években csökkent a paradicsomtermelés, de később újra növekedni kezdett a termőfelület, méghozzá annyira, hogy az idei évben már legalább 18%-kal több lett az ipar számára rendelkezésre álló paradicsom mennyisége. (AMI Marktwoche 2014.09.15)

Az elmúlt 12 év ben a ketchup, paradicsompüré fogyasztása 42%-kal növekedett és ez nem csak a népességnövekedéssel (+16) van összefüggésben, hanem az egy főre jutó fogyasztás is folyamatos növekedést mutat, ami +24% volt. 2012/13-ban világátlagban 5,3 kg/fő friss paradicsomnak megfelelő paradicsomtermék fogyott. A világ lakosságának 35%-ánál a fogyasztás átlag feletti, 1996/97-ben ez az érték 25%-ot tett ki (az átlag 4 kg/fő friss árura vonatkoztatva). Ezzel a fejlődéssel analóg módon élénkült a paradicsomtermékek kereskedelme. 1997-ben még az előállított termékek fele került exportpiacra, 2013-ban már az előállított termékek háromnegyede volt, ami friss áru mennyiségben 24,8 millió tonna árunak felel meg. Az elmúlt évek termelésének fejlődése kapcsán látható, hogy 2009-ben a termelés lényegesen magasabb szinten volt a szükséges mennyiséghez képest, ennek következtében jelentősebb készletek halmozódtak fel. Majd a termelés az azt követő években csökkenésnek indult, így kisebb mennyiség került feldolgozásra azután 2010-ben és 2011-ben a fogyasztás és a termelés a kiegyenlítődés irányába indult el, majd azután 2012-ben tovább változott a helyzet, így a 2013/14-es szezon kezdetére gyakorlatilag kimerültek a raktárkészletek.

A WPTC a világ paradicsom-feldolgozó tanácsának becslése szerint idén 38,998 millió tonna ipari paradicsomot takarítottak be, amit valamilyen paradicsomtermékekké dolgoztak fel (ez 18%-kal többet jelent a 2013- as termésmennyiséghez képest). Ez a mennyiség nagyjából fedezi a szükségleteket, így valószínűsíthető, hogy nem képződnek jelentősebb tartalékok. Az idei túlzottan csapadékos év kisebb termésmennyiséget eredményezett Olaszországban Az Egyesült Államok és Kína után Olaszország a harmadik legnagyobb ipari paradicsom termelő ország. Az idei nyár nagyon hűvös és csapadékos volt, ami hatással volt a terméseredményekre. A Ferrara Foods egy jelentős paradicsom-feldolgozó, aki évente átlagosan 170.000 tonna paradicsomot dolgoz fel, ez a meghatározó cég az idei évi terméscsökkenést 15%-ra becsüli. Ha jók a nyári időjárási kondíciók, az egy hektáron megtermelt árumennyiség 72-74 tonna, idén ez a mennyiség átlagosan 64-64 tonna/ha-ra tehető, és mivel szeptemberben is tovább folytatódtak az esőzések, a kései fajták nem tudtak teljesen megérni.

A 2013. évi területcsökkentés után idén ismét 20%- kal nőtt a POMI nevezetű feldolgozó óriás látószögéből. Ez a cég évi 300.000 tonnát dolgoz fel és 57 országba szállít világszerte, beszállítója többek közt a Barilla és a Nestlé cégóriásoknak is. Mindenesetre a nagyobb termőfelületet kiegyenlítette az alacsonyabb termést. A WPTC becslése szerint az idei termés 4,7 millió tonna. Spanyolország és Portugália növelte az elmúlt időszakban a termőfelületét. A Spanyol Mezőgazdasági Minisztérium idén 2,3 millió tonna ipari paradicsom betakarításáról számolt be, ami a tavalyi évhez viszonyítva 48% többletet jelent, a WPTC adatai szerint ez az idei évben 2,4 millió tonna (+45%). Ez a terméstöbblet az Extremadura tartomány javára írható, hiszen ott támogatták az ipari paradicsomtermelést az utóbbi években, így az elmúlt 3 évben 10.000 ha-ral nőtt a termőfelület, de a tavalyi évben is növekedett mintegy 4500 ha-ral és jelenleg 19.000 hektár. Tehát a spanyol ipari paradicsomtermelés legnagyobb hányada ebben a tartományban található, hiszen Spanyolország összes termőfelülete 27.400 ha. Hasonlóan jelentős volt az idei növekedés Portugáliában is, ott a termőfelület a tavalyi évben 3000 hara nőtt és jelenleg összesen 17.000 ha. Az INE adatai szerint az idei évben legalább 10%-al nőtt a az átlagtermés és kb. 85 t/ha-ra tehető. Ez a növekedés a WPTC adataiban is megfigyelhető, az idei termésmennyiséget 1,4 millió tonnának becsülték.

Ford.: FERENCZ ANITA