A kutatásfejlesztéssel, oktatással és szaktanácsadással foglalkozó, a hazai zöldség-gyümölcságazatban működő TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. 2014. augusztus 7. és szeptember 23. között a zöldség-gyümölcs kis kultúrák termesztéstechnológiai témakörében szakmai továbbképzés sorozatot szervezett zöldség- és gyümölcstermelők részére.

A résztvev ők a tov ábbk épzéséi sorozat alka lmáva l három a hazai kertészeti ágazatban kiemelt kis kultúrában termesztett növényfajhoz, a tormához, a hajtatott uborkához, valamint a szilvához kapcsolódva kaphattak szakmai információkat termesztéstechnológia általánosságokról és újdonságról. A rendezvénysorozat alkalmával bemutatott növények (torma, hajtatott uborka, szilva) közös tulajdonsága, hogy termeszthetőségük hagyományokon alapuló szűk ökológiai területeken történik, jelentős a kézimunkaigényük, fontos jövedelem és fejlődési forrást jelentenek az adott régió termelői számára, ezzel is támogatva a vidék népességmegtartó erejét. Közös tulajdonságként kell megemlíteni, hogy ezeknek a kultúráknak a termesztéstechnológiája nehéz, mivel szűk a fajta választék, kevés az információ tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem területén. Speciális gépeket igényelnek, melyek kihasználása fontos, hogy azokat optimális fenológiai fázisokban lehessen használni, tenyészidőszak megnyújtásával, vagy időzített termesztés technológia kidolgozásával.

A továbbképzés kiemelt témakörei között az adott növénykultúrára jellemző tápanyagutánpótlás, az öntözés elméleti és gyakorlati kérdései, termesztési technológiai újdonságok, növényvédelmi kérdések, valamint a korszerű posztharvest technológiák adaptálásának lehetőségei szerepeltek. A rendezvények előadásaiban a témák felkészült szakértői, témaspecialistái valamint vezető kertészeti szaktanácsadók működtek közre. A pályázat keretében megvalósított rendezvénysorozat a termőtájakhoz igazodva három különböző helyszínen (uborkatermelőknek Kiskunmajsán, szilvatermelőknek Kecelen, tormatermelőknek Bagaméron) került megvalósításra.