A 2016. július 21-én megjelent zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló FM rendelet értelmében a TÉSZ-ek számára lehetőség nyílt, hogy a zöldség- gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével valósítsák meg szaktanácsadóik továbbképzését. Ezen együttműködés megvalósítása érdekében a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft, mint a FruitVeB szakmai programok szervezéséért és lebonyolításáért felelős társszervezete,és a FruitVeB közös szakmai összefogással országos szaktanácsadói továbbképzési programot dolgozott ki, mely jól illeszkedik a szakmaközi szervezet 2014-2016 között megvalósítani kívánt stratégiai tervébe. A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel közösen célul tűzte ki a szaktanácsadók képzését, s általuk a termelők képzését. A képzést a lehető legmagasabb szinten szervezi meg hazai egyetemek,kutató intézetek( SZIE, PE, DE), külföldi szaktanácsadói hálózatok, kutatók közreműködésével (i.CON-SHARE- görög szaktanácsadói hálózat, Dr. Alberto Valier, Dr. VasillisTsampardoukas szakértők stb.) és egyéb szervezetekkel (FM NÉBIH, NAIK, NAV).

A szaktanácsadói továbbképzések tematikája (2016)

1) Növényfajokhoz kötött technológiai továbbképzés Növényfajhoz vagy csoporthoz kötött, technológiát érintő, gyakorlati bemutatóval egybekötött továbbképzés. Modulokból álló továbbképzés, a termesztéstechnológia egyes elemeinek elméleti kérdései: pl. tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, áruvá készítés, stb. Általános technológiai kérdések: talajtani és vízgazdálkodási ismeretek, agrometerológia, stb.
2) Zöldség-és gyümölcs ágazatot érintő kérdések tárgyalása: A termesztés és a korszerű Post Harvest eljárások összefüggései. Áruminőség, nyomon követhetőség, élelmiszerbiztonság, eredetvédelem kérdései. Jogszabályértelmezések (növényvédelem, támogatások, AKG, stb.). Termelőket – főleg egyéni vállalkozásokat, őstermelőket – érintő jogszabályok változása (munkavédelem, adózás, stb.). Minőségbiztosítási rendeletekkel kapcsolatos változások.
3) Termeléshez kötött szakmai utak, tanácskozások (bel-külföldi) A szaktanácsadók továbbképzésében fontos elem, hogy a hazai jó gyakorlatok megismerése mellett naprakészen ismerjék azokat a külföldi kezdeményezéseket, amelyek hazai adaptálása hozzájárulhat a magyar zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének javításához. 4) Együttműködés felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel A szakmailag jól felkészült szaktanácsadók képesek eljuttatni a korszerű ismereteket a gazdákhoz, akik befogadóbbá válhatnak az új technológiák bevezetése iránt, ezáltal nőhetnek a hozamok, javulhat a minőség, az élelmiszer-biztonság, a fajlagos költségek csökkenhetnek, nagymértékben javulhat a versenyképesség.

BOGYA ZITA
TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.