A szürkepenész (Botrytis cinerea) a legjelentősebb gombabetegség a szamócában. A poszméhek segítségével lehetséges az ellene hatásos növényvédő szerek eljuttatása a virágokra, és ez ideális megoldásnak tűnik a fertőzések megelőzésében. A belga Kísérleti Kutatóközpont a Biobest-tel együttműködve vizsgálta ezt a módszert. A Botrytis gomba spórái mindig jelen vannak a levegőben, de a növényi részeket fertőzve azok a levelek is a fertőzés forrásai lehetnek, amelyeken nem is látszanak tünetek. A levelek öregedése és elhalása után ezek jelentős fertőzési források. Szintén fertőzési gócok lehetnek a szabadföldi növénymaradványok, a túlérett termések és a gyomok. A spórák a levegőben és vízzel is terjednek.

A fertőzéshez a növénynek nedvesnek kell lenni, vagy bizonyos ideig magas páratartalom szükséges. Ez a periódus függ a hőmérséklettől, az optimális 20oC körüli hőmérsékleten 6–8 óra elég a fertőzéshez. De pld. 10oC vagy 30oC körül a fertőzéshez minimum 16 óra nedves időszak szükséges. A 15 és 25oC közötti átlaghőmérsékletnél a legnagyobb a spóraképződés. Fedett termesztésben csapadék nem nedvesíti a növényt, ezért kisebb a fertőzés esélye is. Az izolált termesztésben is csökken a fertőzés, mivel a termések a levegőben lógnak. A fertőzésveszély a virágzás idején folyamatos, a kis sebeken át bármikor megtörténhet. Sebek képződhetnek az elhalt porzókon, bibéken, csészeleveleken. Későbbi bogyófertőzések történhetnek a repedések, eső, jégkár, rovar okozta sérüléseken. Fentiek miatt a termések védelme a legfontosabb teendő a védekezésben. Mivel a poszméhek a megporzás miatt gyakran látogatják a virágokat, felhasználhatók arra is, hogy bizonyos (biológiai) szereket magukkal hordozva azt a virágra helyezzék. Már 2006–2007-ben közös kísérletek kezdődtek Botrytis-antagonista gombákkal. A módszert továbbfejlesztve a Biobest kereskedelmi forgalomba hozta a „Flying Doctors” gyógykaptárt, ahol a méhek a kirepülés előtt egy biofungicidet tartalmazó rekeszen keresztül sétálnak át, a szőrükre tapadó szert a virágra viszik.

Biológiai fungicidek vizsgálata

2011-ben fóliaházban öt jól izolált parcellában különböző Botrytis elleni védekezést próbáltak ki. Volt egy védekezés nélküli kontroll parcella és egy kémiai szerekkel (mepanipyrim, Captan 80%, Teldor és Signum) kezelt kontroll parcella, három parcellában pedig méhek által széthordott három különböző biofungicidet (Verdera B4, BCA2 és BCA3) próbáltak ki. A biológiai szert elosztó rekeszeket a virágzás három hetében minden héten hétfőn és pénteken töltötték fel. A kezelés első három hetében, amikor a méhek az antagonista biofungicideket széthordták, kémiai védekezést a lisztharmat ellen sem végeztek. A megfelelő értékeléshez ügyeltek arra, hogy a virágzás előtt használt kémiai szereknek ne legyen semmiféle mellékhatásuk a Botrytisre, ezért a megelőző védekezésben a Vacciplant (laminare) biológiai szert használták. A mérések szerint az alkalmazott készítmények semmiféle negatív hatással nem voltak a méhek aktivitására és a beporzás hatékonyságára. A vizsgált biológiai készítmények közül a Verdera B4 bizonyult megfelelőnek.

Eredmények

A Botrytis fertőzést a szedéskor és tárolás után is mérték. Szedéskor nagyon kevés fertőzött termést észleltek, de a kémiai védelemben részesült kontroll parcellában kevesebb (0,61%) fertőzött termés volt, mint a védekezés nélküli kontroll (1,41%) parcellában. A Verdera B4 kezelés eredménye (0,39%) legalább annyira jó volt, mint a kémiai védekezésé. Tárolás után értelemszerűen nagyobb volt a fertőzött bogyók aránya. A kezeletlen kontrollban 14,46% mértek, ugyanakkor a VerderaB4-es parcellában kisebb (9,78%) fertőzést mértek, a kémiai védekezésben volt a legkisebb (6,28%) a fertőzés. Ezek az arányok megmaradtak a szedési szezon végéig. A kísérletből megállapítható, hogy a módszer alkalmas arra, hogy a méhek azonos mértékű megporzást végezzenek, és a biológiai védekező szer széthordásának nincs hátrányos hatása a beporzásra és a hozamra. A kísérletből kitűnt, hogy a szer formulázása nagyon fontos, a vizsgált szerek közül a VerderaB4 bizonyult megfelelőnek. Egy alacsonyabb és közepes fertőzési nyomásnál a fertőzés mértéke összehasonlítható volt a jelenleg alkalmazott kémiai védekezéssel, míg egy erősebb fertőzési nyomásnál a kémiai védekezés hatékonyabbnak bizonyult. A kísérlet bebizonyította, hogy a Flying doctors® VerderaB4-el (Gliocladium catenulatum J1446) jól megfelel alacsony vagy közepes fertőzési nyomásnál. Azonban erős fertőzési nyomás esetén más kémiai vagy biológiai kombinációt is be kell vetni a védekezésbe. A módszer továbbfejlesztése azt eredményezheti, hogy tovább csökkenthető a kémiai szerek felhasználása a szamócában.

Proeftuin nieuws cikkét
Malatinszki György referálta