A terméseket a szedés, osztályozás, csomagolás és szállítás során gyakran éri ütéshatás. A túl erős ütés nyomási sérüléseket okozhat. A belgiumi Flamand Kertészeti Termékek Minőségvizsgáló Központjában (VCBT) egy u.n. elektronikus termés segítségével, – melyet az osztályozó gépen vagy a szállítás közben a termések között helyeznek el – mérik és regisztrálják a nyomás és ütéshatásokat és ezzel felbecsülhetik a képződő kockázatokat. Az elemzésekből kiderül, hogy hol keletkezhetnek nyomáskárok. Ily módon a gépeket tüzetesen átvizsgálva gyakran egyszerűen és kis költséggel látványosan javítható a termékek minősége.

Mit mér az elektronikus termés?

Az elektronikus termést arra fejlesztették ki, hogy pontosan mérje és rögzítse a szedés, osztályozás és csomagolás, szállítás során a terméseket érő fizikai hatásokat. A „termés” – kék labda – tartalmaz egy olyan gyorsulásmérőt, amely az ütési hatásokat méri, egy mikroprocesszort, amely az adatokat rögzíti és számításokat végez, és olyan adattárolót, amely a labda adatait tudja tárolni számítógéppel való összekapcsolás nélkül. A labda képes a maximális sebességeket is elemezni az ütéssel egy időben.

A VCBT többféle eszközön (osztályozó, szedő, csomagológépeken, szállító eszközökön) tudja a nyomási, sérülési rizikót tesztelni. A tesztelés során az elektronikus termés (labda) néhány alkalommal végigjár a vizsgált berendezésen, utánozza a vizsgálni kívánt termések viselkedését. Az ütési hatások a mérések után azonnal leolvashatók, így azonnal látható, hogy hol fordulnak elő a legnagyobb ütések s azok okoznak-e valódi nyomáskárokat, sérüléseket. Ez utóbbi megállapításához beállítható egy mérési határérték. Ha a mért értékek ennél nagyobbak, akkor várható nyomáskár vagy sérülés. A határérték alatt mért ütések sérülési kockázata meglehetősen kicsi. A mért adatok grafikusan is ábrázolhatók és a grafikonból kiolvasható, hogy pl. paprika osztályozógépen milyen sebességnél, mely helyeken, milyen gyorsulásnál keletkeznek nyomáskárok. Kiderült az is, hogy a legnagyobb ütések az osztályozógépek azon részein keletkeznek, ahol a termések sebessége a szállítószalagokon megnövekszik.

Mérések a gyakorlatban

A VBCT nagyon sok osztályozógépet tesztelt az elektronikus terméssel, ennek eredményeként sok kritikus pontot találtak. Az öt leginkább jelentős sérülést okozó esetek, Nyomáskárok mérése szedéskor, osztályozáskor és csomagoláskor amelyeket különösen érdemes figyelni, a következők:
– a ládák vagy konténerek ürítésekor a termés a szállítószalagra hullik
– a termés másik szállítószalagra esik – a termés egyedi válogatóra esik
– a termések a válogató csészébe vagy abból esnek, nem kefés hengeren keresztül
– a válogató csészéből szállítószalagra esnek a termések.

A mérés alapján kitűnik, hogy az osztályozógépen egyszerű módosításokkal jelentősen csökkenthetők a nyomási sérülések kockázatai:
– Műanyag vagy gumilapokkal és kefegörgőkkel csökkenthetők a termések esési magassága és sérülése. Például a ládák, konténerek szalagra történő ürítésekor, vagy az osztályozócsészéknél a termések kiesésénél ez nagyon célszerű módszer.
– Fontos a módosítás jó kivitelezése, az esési magasságot kellően csökkenteni kell
– A nyomási sérülés akkor a legnagyobb, ha a termések kemény felületre (kemény szállítószalagra, fémre stb.) esnek. Ezért, ahol lehetséges ütéstompító (pl. gumi vagy habtöltésű) anyagokat célszerű használni. A termések egymáshoz való ütődése (termés-termés ütközés) kisebb rizikóval jár.
– A csészék és egyedi válogató közötti esési magasságot, ill. az esés tompítását jól össze kell hangolni, hogy a termések szinte csak csússzanak, és ne essenek. A csomagológépeken is hasonló szempontok érvényesek a nyomási károk megelőzésére. Törekedni kell a magassági, esési különbségek csökkentésére. A csomagológépeken a könnyebb karbantartás és higiénia miatt sok fém alkatrészt használnak, de emiatt nagyobb a terméssérülés kockázata. Ha lehetséges, itt is tanácsos az ütéstompító anyagok használata.

A VCTB az „elektromos terméssel” mérési szolgáltatást végez a gyümölcs és zöldségtermelők részére, mely a tagok számára térítésmentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Proeftuin nieuws cikkét referálta
Malatinszki György