A magyar almatermesztés már mintegy 30 éve mély válságban van, az 1980-as évekhez viszonyítva mára felére esett vissza mind a termőterület, mind a termésmennyiség. Az ágazat mélyrepülése nem állt meg az utóbbi 15 év vonatkozásában sem, 2002 óta az akkor meglévő 41 ezer hektár almaültetvényből mára 26 ezer hektár maradt, míg a termésmennyiség nagy évenkénti kilengések mellett enyhén csökkenő tendenciájú. Az ültetvények mintegy 40%-a korszerűtlen, potenciálisan versenyképtelen, melyek 2020 után a támogatási rendszer átalakulásával várhatóan tönkremennek. Ezen további volumenveszteséggel lassan elveszítjük azt a kritikus méretünket, amivel be lehet kerülni export piacokra és a hazai áruházláncok piacára. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor reális jövőkép az, hogy még a belföldi piacainkról is kiszorulunk, és a magyar lakosság döntően külföldi almát fog vásárolni a hazai boltokban.

A hazai almaágazat legjelentősebb termőtája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, itt található az almaültetvények mintegy 60%-a és innen származik a termés fele. A Merre tovább Szabolcsi Alma…??? fent jellemzett tendenciák a méltán híres Szabolcsi Almát is sújtják, sőt ebben a régióban még a hazai átlagnál is magasabb a versenyképtelen ültetvények aránya. Ennél fogva komoly és reális a veszélye annak, hogy a Szabolcsi Alma 10-15 éven belül eltűnhet a boltok polcairól.

A rendkívül negatív tendenciák megállítására, illetve megfordítására elindult egy önkéntes szerveződés, melyben jelenleg az észak-keleti régióban működő termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek), az ÉKASZ Alma Terméktanács és a FruitVeB vesz részt. Célunk, hogy ezt a szerveződést tovább bővítsük Szabolcs megyében működő termelőkkel, feldolgozó üzemekkel és az ágazat bármely más szereplőjével, mely tenni kíván a Szabolcsi Alma és a magyar alma megmentésért. A „mozgalom”
legfőbb célja – a versenyképes termelés feltételrendszerének hosszú távú felépítése mellett – a piacra jutás lehetőségeinek javítása, a Szabolcsi Alma hírnevének visszaállítása, és rövid távon egy Szabolcsi Alma brand felépítésének elindítása.

A mozgalom továbbépítésének első állomása egy nagyszabású szakmai tanácskozás volt, melyet 2017. december 13-án rendeztünk Újfehértón közel 150 résztvevővel. Külön örvendetes, hogy a termelők, kereskedők, TÉSZ-ek, feldolgozók, szakmai szervezetek és a szakmapolitika képviselői egyaránt képviseltették magukat. A rendezvényen bemutattuk a szerveződés céljait a tág szakmai közönségnek. A rendezvény szakmai tartalma az alábbi témakörök köré csoportosult:
• A versenyképes almatermelés feltételrendszere, a piacra jutás és a szervezettség piaci értéke és jelentősége.
• A Szabolcsi Alma hírnevének újraépítése
– lehetséges marketing elemek és eszközök.
• A nemzeti értéktárban rejlő lehetőségek, a hungarikummá minősítés és a brandépítés jelentősége, illetve folyamata.
• A rendezvénnyel ahhoz kívántunk hozzájárulni, hogy meghatározó piaci szereplők csatlakozzanak a Szabolcsi Alma megmentéséért indult törekvéshez, továbbá konkrét megoldási javaslatokat dolgozzunk ki a piacra jutás és a brandépítés folyamatához.

FruitVeB
ÉKASZ Alma Terméktanács