A zöldséghajtatás igen jelentős ágazat hazánkban, a zöldségtermesztési volumen egy negyede kerül ki hajtató berendezésekből. A 2600 hektár technikai felület kb 75%-án paprikaféléket hajtatnak. A minőségi árutermelés érdekében olyan integrált szemléletű technológiai fejlesztés kidolgozása a cél, amely segíti a paprika biológiai védelmének hatékonyságát. A 2009-2013 években, a színes árnyékoló hálók alkalmazásakor azt is vizsgáltuk, mennyiben hatnak a káros és hasznos rovarok megjelenésére? Cikkünk második részében az ízeltlábú rovaregyüttesekre vonatkozó eredményekről számolunk be.

Izraeli kutatók 2006 óta vizsgálták a tripszek, levéltetvek és molytetvek megjelenését a színes árnyékolók alatt és a vektorok által okozott vírusfertőzések arányát. Megállapították, hogy az egyes színek befolyásolhatják a rovarok növényházba települését.

Ízeltlábú rovar-együttesek értékelése

A színes árnyékolókat fűtetlen fólia alatti paprikahajtatásban alkalmaztuk 2012-ben két, 2013-ban egy termelőnél. A rovar-együtteseket a kék és a sárga ragacslapok alapján értékeltük, de a ragacslapok üzemeltetése mellett virágmintákat is gyűjtöttünk (1. táblázat). A kiértékelések során a ragacslap mindkét oldalán 3-3 azonos méretű négyzetben megszámoltuk a tripszek és levéltetvek egyedszámát, így összességében minden fogólapnak az 1/10-ed részét vizsgáltuk meg. A virágminták értékelése során a következő célcsoportok egyedszámát határoztuk meg: tripszek (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa, egyéb fajok imágói, tripsz lárvák), levéltetvek és hasznos ízeltlábúak (Orius spp. fajok, Aeolothrips intermedius, ragadozó atkák). Az adatok statisztikai elemzését STATISTICA (StatSoft 6.1) szoftverrel végeztük.

A színes árnyékolók hatása a ragacslapok eredménye alapján

Tripszek

Összehasonlítva a különböző színű árnyékoló hálóval ellátott fóliasátrakat a ragacslapok átlagos tripsz egyedszáma között nem volt szignifikáns különbség 2012-ben és 2013-ban. A piros árnyékolású fóliasátrakban volt a legalacsonyabb a tripsz egyedszám, bár statisztikailag nem lehetett különbséget kimutatni a többi színhez viszonyítva. A sárga színű árnyékolóval ellátott fóliasátrak átlagos tripsz egyedszáma a vizsgált két évben egyszer sem különbözött szignifikánsan a legalacsonyabb egyedszámmal rendelkező fóliasátor eredményéhez viszonyítva. Az egyik legalacsonyabb tripsz egyedszám a zöld árnyékolású fóliasátrakban volt a ragacslapok alapján. A fehér árnyékoló esetén 2012-ben és 2013-ban szignifikáns különbséget nem lehetett kimutatni a többi színhez viszonyítva, ugyanakkor megállapítható, hogy az egyik legmagasabb tripsz egyedszám a fehér árnyékolású fóliasátrakban volt mindkét évben. Összességében megállapítható, hogy az árnyékoló színének nincs egyértelmű hatása a tripszek egyedszámára nézve, egyéb tényezőknek jelentősebb szerepük van a fertőzöttség mértékének befolyásolásában. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a sárga, a piros, a fehér és a zöld szín közül egyik sem növeli a paprika állomány tripsznépességét, ugyanakkor nem is csökkenti.

Levéltetvek

A vizsgált öt év közül csak 2009-ben volt jelentősebb a fóliasátrak levéltetű fertőzöttsége a ragacslapok eredményei alapján, ekkor azonban a vizsgált színek között nem volt szignifikáns különbség a levéltetvek egyedszámában, csak az árnyékoló nélküli fóliasátorban volt jelentősen nagyobb a kártevő egyedszáma. Összességében az eddigi ragacslapos adatok alapján megállapítható, hogy egyik árnyékoló szín sem növeli a levéltetvek egyedszámát a fóliasátrakban.

Színes árnyékolók hatása a virágminták eredménye alapján

Tripszek és levéltetvek

A paprikavirágok átlagos tripsz egyedszáma között nem volt szignifikáns különbség egyik évben sem a különböző árnyékolású fóliasátrak között. Az árnyékoló színek a fóliasátrak tripsznépességének összetételét sem befolyásolták, a kártevő, a semleges és a hasznos tripsz fajok aránya statisztikailag kimutatható mértékben nem különbözött, ugyanakkor mindkét évben a zöld árnyékolású sátorban volt a legnagyobb a ragadozó tripszek aránya az összes tripszhez viszonyítva: 2012-ben 15,48%, míg 2013-ban 34,31% (2. táblázat). A kártevő fajok közül a Thrips tabaci volt a domináns árnyékolási színtől és évjárattól függetlenül. Az elhanyagolható mértékű levéltetű fertőzésnek köszönhetően mindkét évben nagyon alacsony volt a paprikavirágokban található levéltetvek egyedszáma. A paprikavirágok átlagos levéltetű egyedszáma között 2012-ben nem volt jelentős különbség a különböző árnyékolású fóliasátrak között, míg 2013-ban a zöld árnyékolóval ellátott fóliasátorban szignifikáns mértékben nagyobb volt a virágok átlagos levéltetű egyedszáma a piros árnyékolású sátrakhoz viszonyítva. A két év virágminta eredményei alapján megállapítható, hogy a különböző árnyékolási színek nem befolyásolják a paprika virágaiban lévő kártevő tripszek, illetve a levéltetvek egyedszámát.

Ragadozó ízeltlábúak

A kártevőkhöz hasonlóan a paprika virágokban előforduló leggyakoribb ragadozó ízeltlábú állatok (Orius spp., Aeolothrips intermedius, ragadozó atka) átlagos egyedszáma között sem volt szignifikáns különbség a különböző színű árnyékolóval ellátott fóliasátrakat összehasonlítva. Ez alól egyedüli kivétel a 2013-as év eredményei alapján, hogy a sárga színű árnyékolóval ellátott fóliasátrakban szignifikánsan nagyobb volt a ragadozó atkák egyedszáma a fehér és a zöld színű, valamint az árnyékolás nélküli fóliasátrakhoz képest. 2012-ben is a sárga színű fóliasátorban volt a legmagasabb a ragadozó atkák egyedszáma, de a különbség a többi színhez viszonyítva statisztikailag nem volt kimutatható. A paprikavirágok Orius spp. népességét vizsgálva megállapítható, hogy 2012-ben az imágók jelentős részét két faj, az őshonos Orius niger és a május folyamán mesterségesen betelepített Orius laevigatus tette ki (3. táblázat). Az Orius niger a legnagyobb arányban a festett és az árnyékolás nélküli natúr fóliasátorban fordult elő, míg a legkisebb arányban a piros és a sárga árnyékolásúban, ugyanakkor a faj átlagos egyedszámában nem volt szignifikáns különbség a fóliasátrak között. Az Orius laevigatus esetében ez fordítva volt, a piros és a sárga árnyékolású fóliasátrakban szignifikánsan több Orius laevigatus volt a festett árnyékolású sátorhoz képest. Ez az eredmény feltételezhetően annak köszönhető, hogy 2012-ben a színes árnyékoló hálók rovarfogó hálóként is működve zárták a fóliasátrak bejáratait, ezáltal csökkentve az állatok betelepülésének, illetve elvándorlásának mértékét, míg a festett, illetve az árnyékoló nélküli fóliasátraknál ilyen hatás nem érvényesült. Az elvándorlás megakadályozásával, így a paprika állományban történő szaporodás elősegítésével a virágonkénti átlagos Orius lárva egyedszáma 2012-ben az árnyékoló hálóval ellátott fóliasátrakban szignifikánsan nagyobb volt a festéssel árnyékolt, háló nélküli fóliasátorhoz képest. Az Orius laeviagtus májusi mesterséges betelepítése ellenére az Orius niger jelentős dominanciát mutatott 2013-ban, árnyékolási színtől függetlenül 71-90%-kal fordult elő a paprikavirágokban (3. táblázat).

Következtetések

A paprika ízeltlábú együtteseinek vizsgálatai alapján megállapítható, hogy egyik árnyékoló színnek sincs olyan kedvezőtlen hatása, amely jelentősen növelné a paprikaállományban lévő kártevők egyedszámát, ugyanakkor egyiknek sincs olyan kedvező hatása, amely csökkentené a kártevők, illetve növelné a hasznos szervezetek, a természetes ellenségek egyedszámát. Mivel az alkalmazott szín a paprika ízeltlábú-együttesére nincs közvetlen hatással, ezért növényvédelmi kockázat nélkül alkalmazható bármelyik árnyékoló szín, amely a növény számára a legjobb feltételeket teremti. A megfelelő színű árnyékoló háló használata a növényre gyakorolt kedvező hatásokon (növekedés, terméshozam, minőség stb.) túl további előnyöket jelenthet a termelők számára, amennyiben az árnyékoló hálót úgy alkalmazzák, hogy a termesztés ideje alatt rovarfogó hálóként működik a fóliasátrak ajtóinál. A kártevők (tripszek, levéltetvek) kizárásával, illetve a hasznos szervezetek (Orius laevigatus) benntartásával kedvezően alakítható a hasznos és kártevő rovarok aránya a fóliasátrakban. Bizonyítottuk, hogy a színes árnyékolás nem jár növényegészségügyi kockázatokkal, a színes hálóval fedett fóliákba nem települnek be nagyobb mértékben a kártevők. A hasznos rovarok esetében azonban tapasztalatunk szerint kedvezőbb feltételek érhetők el, mint a takaratlan fóliákban, így egyes hasznos rovarok nagyobb egyedszámban lehetnek jelen (ragadozó atkák), így a színes árnyékolás növényvédelmi szempontokat figyelembe véve is széles körben javasolható a hazai paprikahajtató kertészeknek.

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka,
TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
dr. Bán Gergely, Csongrád Megyei
Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága