Napjainkban igen gazdag fajtakínálat áll az almatermesztők rendelkezésére, megtalálni közülük azonban azokat, amelyek egyszerre megfelelnek a termesztők, a kereskedők és a fogyasztók elvárásainak nem könnyű feladat. A fajták sokasága közül termesztési volumenük alapján kitűnnek az úgynevezett világfajták (Gala, Jonagold, Red Delicious, stb.), amelyek várhatóan a jövőben is a legkeresettebbek lesznek. Az említett fajtakörökön belül szinte napról napra újabb fajták jelennek meg, amiket más országok új ültetvényekben is előszeretettel telepítenek. Ilyen esetekben viszont a honosíthatósági vizsgálatok fontosságáról nem szabad megfeledkeznünk. Cikkünkben áttekintjük a korszerű almafajtákkal szemben támasztott legfontosabb követelményeket, illetve beszámolunk néhány ígéretes külföldi származású almafajta hazai termeszthetőségének tapasztalatairól.

Az almafajtákkal szembeni elvárások

Egy almafajtának az elfogadottság kivívásához számos elvárást kell teljesítenie mind termesztői, mind piaci szemszögből megközelítve. A termesztés gazdaságossága szempontjából kritikusan fontosnak tekinthetők a fajták terméshozási és gyümölcsminőségi tulajdonságai. Intenzív ültetvényekben elvárható és egyben szükségszerű is a rendszeresen magas hozamoknak (50-60 tonna/ha) az elérése, ami mellett alapvetőnek számít a 70-85 mm közötti, egyöntetű gyümölcsméret is. A kétszínű fajtáknál elengedhetetlen a 70-80%-ot meghaladó fedőszín- borítottság és a jó fedőszín-intenzitás, illetve a genetikailag stabil színeződés. Az értékesítési árat nagyban meghatározza a fajták érési ideje is. Munkaszervezési szempontból lényeges a hosszú betakarítási ablak is, különösen akkor, ha szűkös a rendelkezésre álló kézi munkaerő. Fontos fajtatulajdonságnak számít továbbá a jó tárolhatóság, pultontarthatóság, valamint az, hogy a fajta kedvező beltartalmi értékeit, organoleptikus tulajdonságait őrizze meg a fogyasztás idejéig. A termelők szempontjából nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak a fajta termeszthetőségi sajátosságai.

A növekedési erély alapvetően determinálja az elérhető faméreteket, ezen keresztül a termés mennyiségét. A korona elágazódási képessége, túlsűrűsödésre vagy felkopaszodásra való hajlama, az elágazások túlvastagodása vagy éppen elgyengülése szintén a termőfelület nagyságával, illetve annak alakíthatóságával hozható összefüggésbe. A fánkénti gyümölcsterhelés beállítása szempontjából meghatározó a fajta ritkításra való reagálása, kémiai termésszabályozó anyagokkal szembeni érzékenysége. A termesztést továbbá nagyban megkönnyíti az is, ha egy fajta a fontosabb betegségekkel szemben kisebb fogékonyságú, esetleg toleráns, vagy rezisztens. Egy-egy adott fajtának, mint láthatjuk, számos kritériumnak kell megfelelnie ahhoz, hogy bekerüljön a széleskörűen termesztett fajták közé. Napjaink nemesítői, szelekciós törekvéseknek célkitűzése az, hogy az új fajták ezen tulajdonságokból minél többet egyesítsenek magukban.

Hazai fajtavizsgálatok

A következőkben néhány új, külföldről származó ígéretes almafajta hazai termeszthetőségével kapcsolatos tapasztalatainkat adjuk közre. Ezen fajták közös jellemzője a gyümölcsfelület egységes, nagy kiterjedésű, intenzív színeződése (80-100%), ami lehelehetővé teszi a kevesebb menetszámú, adott esetben az egykörös betakarítást. Ez a szüreti költségek csökkentése, illetve a színesebb gyümölcs jelentette magasabb értékesítési árak révén jelentősen javíthatja a termesztés gazdaságosságát. Megfigyeléseinket a 2013-2014-es évben az F.N. Fruit Kft. (Nyírbátor) almaültetvényében végeztük. Az almafajták 2010 őszén, illetve 2011 tavaszán kerültek eltelepítésre. Az oltványok alanya egységesen a törpe növekedést biztosító M.9. Az alkalmazott sortávolság valamennyi fajtánál 3,85 méter. A tőtávolság és a koronaforma vonatkozásában kétféle változat került kialakításra. 1 méteres tőtávolság esetében karcsú orsó, 0,5 méternél pedig szuper orsó korona nevelése történt. A gyümölcsritkítás gyakorlatát a vizsgált évek eltérő fagykárosodása határozta meg. A 2013-as év igen erős tavaszi lehűlése után (március 17: -17,3°C) a termésveszteség minimalizálása érdekében semmilyen gyümölcsritkítási művelet nem került elvégzésre. A téli és tavaszi fagykároktól mentes 2014-es évben viszont a végleges gyümölcsterhelés beállítása az egyes fajták igényeinek megfelelően vegyszeres és kézi ritkítás együttes alkalmazásával történt.

Gala Decarli-Fendeca

A fajta növekedési erélye az újabb Gala változathoz képest jóval kisebb, mérsékelt, ami megmutatkozik a vékonyabb törzs-, és tengely vastagság értékekben is. A négyéves korú karcsú orsó fák térkitöltése még nem mondható teljesnek, magasságuk 2,8 méter. A fa tengelyének alsó és középső részén az elágazások egyenletes eloszlásúak és vastagságúak. A felső harmadban viszont az elágazások túlzott sűrűsége erősen mérsékli a tengely dominanciáját. A felső régióban így egyrészt a túlzott sűrűség csökkentése, másrészt vezérvessző rendszeres visszametszése szükséges a famagasság növelése érdekében. Fánkénti hozamai (13-17 kg/fa) a kisebb faméretek miatt valamivel elmaradnak „testvérfajtájától”, a Gala Venus Fengal-tól, de összességében megfelelőnek mondhatók. Hektáronkénti termése a hároméves korú fákon 33 tonna, a négyéves fákon 43 tonna. A fajta legfőbb értékét az igen nagy kiterjedésű fedőszín-borítottsága jelenti, ami vizsgálataink szerint 85-90% közötti. Ez mintegy 10%-kal múlja felül a Gala Venus Fengal színeződését, amely mellé kiváló fedőszín-intenzitás is párosul. A gyümölcs mérete 68-72 mm, tömege 130-175 gramm, alakja megnyúlt gömb. Telepítésre javasolható, perspektivikus fajta. Jelenleg az olaszországi, dél-tiroli ültetvényekben is egyre nagyobb számban fordul elő.

Galaval

Középerős növekedésű fajta, központi tengelye domináns, a magasság növekedésével csak kis mértékben vékonyodik. A négyéves korú karcsú orsó koronájú fák a rendelkezésre álló teret jól hasznosítják, magasságuk eléri a 3,0 métert. Az oldalelágazások elrendeződése a tengely teljes hosszában arányos, szélsőséges megvastagodásoktól mentes. A korona kedvezően szellős, laza szerkezetű, könnyen kezelhető. Fánkénti termésmennyisége Gala fajták között közepesnek mondható (10-11 kg/ fa), ami a 3 éves korú karcsú orsó koronájú fákon 26 tonnás, a 4 éves fákon pedig 29 tonnás terméseket jelent hektáronként. A fajta sötétpiros, már-már bordóba hajló intenzív fedőszínével tűnik ki a Gala változatok közül. Kísérletünkben 69-75 mm átmérőjű, 135-180 gramm tömegű és 85- 90%-os fedőszín-borítottságú gyümölcsöket figyeltünk meg. A színeződés megjelenése egységes, homogén, így a szüret egy menetben elvégezhető. Telepítése ugyancsak javasolható, Nyugat- Európában is népszerű fajta.

Red Idared

Törzsgyarapodása alapján középerős növekedéssel jellemezhető fajta. A központi tengely vékonyodása kevésbé egyenletes, a középső régiótól kezdődően vastagsága alakulhatnak ki a korona alsó részein. A fa metszése során ezek eltávolításán túlmenően további ritkító jellegű beavatkozások szükségesek. A famagasság növelésére pedig a fővezérvessző erőteljesebb visszametszése javasolható. A hároméves fák 6,2 kg, a négyéves fák 12,9 kg gyümölcsöt teremtek, a karcsú orsó koronájú fák területegységre vetített hozamai így 16-33 t/ha közöttiek. Termésmennyisége egyelőre tehát közepes, de a famagasság további növelésével ez még kedvező irányba változhat. Tapasztalataink szerint gyümölcsmérete az alapfajtához, az Idaredhez képest nagyobb (85-94 mm), ami már túlzottnak is mondható (tárolási, csomagolási problémák). Tömege 205-305 gramm. A 2014-es évre jellemző igen nagy gyümölcsméret kialakulásában azonban az átlagosnál csapadékosabb őszi időjárás is szerepet játszhatott. Gyümölcsének színeződése az alapfajtáénál nagyobb, 75-85% közötti. A standard Idared fajta jelenlegi és a közeljövőben is várható magas termesztési arányát tekintve a jobb színeződésű Red Idarednek is helye lehet a hazai ültetvényekben, így telepítése perspektivikusnak mondható.

Wilton’s Red Jonaprince

Megfigyeléseink szerint a négyéves korú fák középerős-erős növekedésűek. Kísérletünkben a 0,5 méteres tőtávolságú, szuper orsó koronaformával rendelkező fák törzsvastag törzsvastagsága közelíti, egyes esetekben meg is haladja a karcsú orsó koronájú Gala változatok értékeit. A korona magassága (2,9 m) és szélessége alapján a fák térkitöltése megfelelő. Központi tengelyének vékonyodása egyenletes mértékű. Az alapi vázágak az első évben túlvastagodhatnak, de fenntartásuk a későbbiekben is fokozott figyelmet kíván. Az elágazások sűrűsége a sudár különböző régióiban változó. Az alsó részekre a túlzott elsűrűsödés, a középső és a felső zónára pedig a mérsékeltebb elágazódó képesség jellemző. Túlerősödött gallyak a sudár teljes hosszában megjelenhetnek. Ennek megelőzésére a korona nevelése és fenntartása során különböző fitotechnikai munkák javasoltak (pl. lekötözés, leívelés, roppantás). Terméshozását tekintve igen kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. A 0,5 méter tőtávolságú, szuper orsó koronájú fák termésmennyisége (9-13 kg) elérte, meghaladta több karcsú orsó koronájú fajta fánkénti hozamait. A nagy állománysűrűségnek is köszönhetően így hektáronként igen magas, 47-66 tonnás hozamokat kaptunk. Gyümölcsminőségi paraméteri ugyancsak kiválóak. Mérete igen nagy (81-88 mm), tömege 220-280 gramm. Felületének 80%-át borítja intenzív fedőszín. Gyümölcse rendkívül attraktív megjelenésű, amelynek ízvilága is kiemelkedő. A Wilton’s Red Jonaprince klubfajta, de használatát kevésbé szigorú szabályok kötik, ún. klubon kívül is termeszthető fajtának számít. Telepítése és értékesítése bárki számára lehetséges, viszont ezen a néven forgalomba nem hozható. Perspektivikus, ültetvények létesítésére hazánkban is javasolható fajta.

Dr. Csihon Ádám,
Debreceni Egyetem
Kertészettudományi Intézet
Fotók: A szerző felvételei