Több mint 18 év után átadom a zöldség-gyümölcs ágazat működőképes jövőjéért sokat tett szakmaközi szervezet, a FruitVeB szaklapja – a Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia – szerkesztését. 1995-ben keresett meg dr. Lux Róbert, az akkori Magyar Gyümölcs Szövetség titkára, hogy a Gyümölcs- tallózó c. lapba írjak piaci összefoglalókat. Akkoriban a Konjunktúra és Piackutató Intézet Árupiaci Főosztályán dolgoztam. A Gyümölcs-tallózó utódaként, 1997 szeptemberében indította útjára a Magyar Gyümölcs Szövetség és Terméktanács, valamint az Országos Zöldség Terméktanács – későbbi egyesülésüket mintegy előre vetítve – a Zöldség-Gyümölcs Piac c. havilapot. Célul tűzte ki a szervezet tagjai, az árutermelői kör számára a tájékoztatást a szervezeti eseményekről, a termelői folyamatokról, a piaci vonulatokról. Fontosnak tartotta a világ híreinek, új technológiáknak a tolmácsolását is. Azóta sok minden történt a szakmában. Tanúi voltunk a terméktanácsi rendszer átalakulásának, a zöldség és a gyümölcs terméktanácsok egysülésének, a TÉSZ-ek megjelenésének és átalakulásának, csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az ágazatban Brüsszel által elismert első és egyetlen szakmaközi szervezetként a FruitVeB részt vett a kertészeti stratégia kidolgozásában, kezdeményezte a szaktanácsadási rendszer kiszélesítését. A lap egyre hangsúlyosabban fölvállalata a technológiai ismeretek átadását, az egyre több szakmai rendezvény, szakmai út kiemelkedő előadásainak, tapasztalatainak közreadását.

A lap szerkesztése során mindig szempont volt, hogy külső megjelenésében is adjon méltóságot a szakmának. Törekedtünk arra, hogy a zöldség és a gyümölcs, valmint a piac és a technológia azonos arányban legyen képviselve a lap hasábjain. 2002-től az újság az interneten is hozzzáférhető lett a szervezet tagjai számára, 2011-től pedig kiegészül a szintén elektronikus heti hírlevéllel a naprakész információkat illetően. Egyegy szakmai rendezvényhez kapcsolódóan tematikus számokat is jelentettünk meg. A lap életében az 1997 szeptembere óta eltelt idő történetében kiemelkedő szerepe volt dr. Lux Róbertnek, aki immár nyugdíjasként még mindig tarja a kapcsolatot a FruitVeB-bel, dr. Mártonffy Bélának, akivel a kezdetektől együtt szorgalmazták a szakmában hiánypótló lap megjelenését, és aki elnökként még mindig aktív tagja a szervezetnek, dr. Bittsánszky Jánosnak, aki az utóbbi években a FruitVeB társelnökeként hasznos tanácsaival segítette a munkámat. Nem volt könnyű előteremteni az anyagi hátteret az újság kiadásához. Kezdetben egy-egy cég, az utóbbi években egyes számok megjelenésénél a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat (MNVH) támogatása egészítette ki a FruitVeB büdzséjében a lap kiadására elkülönített forrásokat. Köszönettel tartozik a lap Marossy Attilának, aki a kezdetektől tördelőszerkesztője az újságnak, a Jász, majd a Primerate nyomdának, a FruitVeB teljes stábjának, hiszen munkám során mindig támaszkodhattam a kollegák közreműködésére, szakmai tanácsaira. Kívánok ennek a gyönyörű szakmának, az árutermelő kertészetnek megérdemelt és kiérdemelt, a szakmát mindig szem előtt tartó jövőt, ahogy Mohácsi Mátyás megálmodta: „… árutermelő, jó technológiájú kertekre van szükség, amelyek piaci árut termelnek, olyan csomagolásban, amelyet el lehet adni.”

Dr. Boldvainé dr. Böde Beát a főszerkesztő