A cikkünk – előző lapszámban megjelent – 1. részében a fokhagyma termesztés jelentőségével, jellemzőivel és a fokhagyma minőségi paramétereinek vizsgálatával foglalkoztunk. Jelen, 2. részben a vizsgált gazdaságok termelési adottságait és sajátosságait mutatjuk be röviden. A felmérés során 20 anonim kérdőívvel kerestük fel el a termelőket. A Vajdaságban egészen kis gazdaságokkal, családi vállalkozásokkal találkoztunk, míg Magyarországon már megtalálhatók a nagyobb, modernebb termesztéstechnológiával rendelkező gazdaságok (1. táblázat).

A vizsgált gazdaságok közül Vajdaság-ban Péterrévén őszi és tavaszi fokhagymát termesztenek vegyesen. Tordán csak őszit, Verbicán kizárólag tavaszit ültetnek. Magyarországon jellemzően vegyesen ültetnek őszi és tavaszi fokhagymát, a Vajdaságban kizárólag tavaszi és őszi tájfajtákat használnak. Magyarországon Bátyán szelektált tájfajtákat, Makón a tájfajták mellett túlnyomórészt francia és olasz, Dombegyházán kizárólag spanyol fajtákat termesztettek eddig, de ott is megjelentek francia fajták (2. táblázat).

Péterrévén kézi betakarítást alkalmaznak, Tordán  vegyesen  (gépi  kiemelés,  kézi betakarítás), míg Verbicán mindhárom betakarítási mód megtalálható. A hazai fokhagyma termesztésben a gépi kiemelés minden gazdaságban  alkalmazott  technológia.  Az utóérés utáni felszedés változóan kézi vagy gépi. Dombegyházon gépi egymenetes betakarítást is követi egy kézi kiegészítő felszedés. Az utószárítás döntő többségben szín alatt történik, adott esetben ventilátoros utószárítás zajlik (1. kép) A makói termelők egy része a fokhagymát, amennyiben az időjárás engedi, renden hagyja 1 hétig (2. kép), majd csomózva szín alatt szárítják, Bátyán néhány nap után kerül a kiemelt fokhagyma szín alá vagy jól szellőző padlástérbe (3. kép).

A  dombegyházi,  teljes  mértékben modernizált  gazdaságban,  zöld  szárral egy menetben takarítják be a fokhagymát. A felszedett termést konténerekbe helyezik, a tárolóban 30 ˚C-on szárítják, amíg a 65%-os relatív páratartalmat el nem éri (kb. 3 hét). Ezt követi a -3 ˚C-on történő tárolás.

Makó termelői részben már rendelkeznek hűtőházzal a folyamatos értékesítés megvalósításához, de Makón és Bátyán is még a hagyományos jól szellőző, de nem szabályozható hőmérsékletű berendezésekben tárolnak. Tekintettel arra, hogy a kérdőívek válaszadói több esetben csak becsült adatokat közöltek a fokhagyma termésátlagokról, ezért a 3. táblázat adatai tájékoztató jellegűek.

A kisméretű gazdaságok nem lehetnek versenyképesek támogatás, esetleges közös szerveződés nélkül. Az alacsony termésátlagokat a kisméretű tájfajták termesztése, a korszerűtlen sok esetben öntözés nélküli termesztésmód okozta elsősorban a Vajdaságban, de hagyományos hazai termesztő körzeteinkben is. A hazai nemesítésű és az Európából, Franciaországból, Spanyolországból származó fajták termőképessége magasabb és minőségi értékei sem maradnak el számottevően a híresen jó minőségű hagyományos tájfajtáktól. Az értékek megőrzéséhez szükség van a tájfajták tudatos, támogatott nemesítésbe vonására, lehetőség szerint határon átnyúló programra a biodiverzitás megőrzése érdekében.

 

 

 

 

 

 

Szerző:
Dr. Füstös Zsuzsa
címzetes egyetemi tanár