A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács és Szakmaközi Szervezet 2015. június 26-án hazai dinnyeszezont nyitó szakmai napot rendezett. Az esemény házigazdája a hazai dinnyetermesztésben és kereskedelemben élenjáró Dombegyházi EURO-TÉSZ Kft. volt. A rendezvényen a szektor szereplőit az aktuális európai és hazai piaci helyzetről, a várható kilátásokról tájékozódhattak, valamint. a termesztők megismerkedhettek az intenzív termesztéstechnológiával kapcsolatos helyi tapasztalatokkal. Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke elmondta, hogy a szakmaközi szervezet évről évre két dinnyével kapcsolatos rendezvényt szervez. Az elsőt ’’Dinnyefórum’’ néven április közepérevégére időzítve, melyen a nagyobb konkurens dinnyetermelő országokban – mint Spanyolország, Olaszország és Görögország – tapasztalható tendenciákról kaphatnak információkat a dinnyével foglalkozó termelők, kereskedők. A magyarországi szezon általában július közepén indul be igazán, a termelés ekkortól tudja ellátni a belföldi és az export piacokat. Így a hazai szezon elejére időzített második szakmai napon a termelők, a kereskedők a pillanatnyi európai helyzetről tájékozódhatnak, képet kaphatnak a korábban beindult külföldi és az induló magyar dinnyeállományok állapotáról. Vendéglátónk, a Dombegyházi Euro Tész Kft. nevében az ügyvezető, Engelhart József köszöntötte a résztvevőket, bemutatta tevékenységüket. Az 1999-ben 23 alapító taggal megalakult társaság 2003-ban előzetes, majd még az Európai Uniós csatlakozás előtt, 2004. április 21-én végleges elismerést kapott. Ezzel jogosultságot szereztek arra, hogy a tészekre vonatkozó uniós működési programra pályázni tudjanak. Azóta is működési program keretein belül végzik tevékenységüket. Taglétszámuk változó, a 2004–2005-ös időszakban 365 tagjuk volt, mely szám 2015-re 90 körülire csökkent. Jelenleg összesen kb. 1500 ha termőföldet művelnek meg. A termelést GLOBALGAP Dinnye szezonnyitó szakmai nap minőségbiztosítási rendszerben végzik. Éves árbevételük 1,5–2 mrd Ft között mozog. Fő termékeik a zöldborsó, a fokhagyma, vöröshagyma valamint a dinnyefélék. Előbbit a hűtő- és konzervipar számára szállítják, utóbbiakat áruházláncoknak értékesítik. Fő belföldi partnereik a SPAR, a Tesco és az Auchan. Exportra a szekunder tészen, a szentesi Hortico Kft.-n keresztül szállítanak. Dinnye tekintetében fő vevőik az OGL, a Tesco Central, valamint a szlovéniai és horvátoszági SPAR. Sándor László, a Nunhems-Hungary Kft. ágazati szakértője előadásában arról adott tájékoztatást, hogy a fő dinnyetermelő EU tagállamok, valamint a környező, esetlegesen konkurenciát jelentő országok milyen pozícióban álltak a hazai szezon kezdetén, valamint mi várható nálunk.

Spanyolországban a 2014-es évhez képest a termőterület 10–15 %-os növekedést mutatott, 14 e ha körüli. A fekete héjú magvas dinnyéket és a sárgadinnyét egyre kisebb arányban termesztik, viszont a piac igényeinek megfelelően egyre többet állítanak elő a 3 kg körüli súlyú, magnélküli görögdinnyékből. Legkedveltebb a Premium F1, de a hasonló méretű csíkos magnélküli fajtákat is keresik. Sárgadinnyéből egyre kevesebbet termelnek és fogyasztanak. Előzetes várakozásaikban a spanyol termesztők jó szezonra számítottak, ám a helyzet másként alakult. Egyedül Alméria termelői örülhettek, termésük 80 %-a magas áron került értékesítésre. Más vidékeken a márciusi hidegnek köszönhetően sokáig, 2–3 hétig nem tudtak kiültetni a gazdák. A felmelegedés megérkeztével aztán a palánták szinte egyszerre kerültek ki a földekre. Ez azt eredményezte, hogy a május–júniusi szezonkezdetre a dinnye szinte egyszerre „dőlt rá” a piacra. Ráadásul az ilyenkor szokottnál hűvösebb volt, ezért az értékesítés is lassabban ment. A kezdeti 10–20 € centes ár veszteséget jelentett, hatására egyes termelők besugárzást csökkentő anyaggal kezelték a növényeket, amivel 5–8 napos késleltetést tudtak elérni. Végül az igazi nyári hőmérsékletet elérve a fogyasztás is, az árak is emelkedtek. A jó minőségű magnélküli fajtákért tisztességes árat kaptak a termelők. A hozamot tekintve spanyol dinnye átlagosnak mondható évet zárt, ez a gyengébb kötésszám eredménye, melyet a szokatlanul hűvös időjárás számlájára írhatunk.

Olaszországban a 2014-es az elmúlt 80 év legrosszabb nyári időjárását hozta, emiatt a termőfelület az idei évben jelentősen csökkent, a déli termesztő körzetekben 5–10, északon 25–30 %-kal. A hajtatott felület mérete maradt a tavalyi szinten, korai a fóliaalagutas termesztés azonban 5 %-kal kisebb területen folyt. Görögdinnyében a március–áprilisi kiültetések nem mutattak különösebb problémát, a növények fejlettsége megfelelő volt. A termelt dinnyék mérete egyre csökken a piaci igényeknek megfelelően. A magnélküli fajták aránya nem jelentős mértékben ugyan, de nőtt. Június közepére– végére a szicilíai dinnyetermesztők befejezték a szedéseket, dél-olaszországi társaik már a fővagy társszedésnél jártak, északon ekkor indult a betakarítás. Az alacsony nyári hőmérséklet azonban a fogyasztásra is hatással volt, blokkolta a piacot. E mellett az olasz termelőknek az alacsony spanyol exportárakkal is versenyezniük kellett, így 18–25 € cent közötti ár alakult ki. Az északi, jelentősen kisebb termőfelületnek és ennek megfelelően kisebb mennyiségeknek köszönhetően a helyzet júliusra normalizálódni fog, augusztusra a kereskedők már ’’lábon’’ vették a dinnyét. A sárgadinnye sem alakult fényesen. Szicíliában a hajtatott kultúra betakarítása megkésett, ezért az ottani termelők áruja május közepén együtt jelent meg a piacon a Verona környékén termelőkével. A mennyiség kevésnek mondható, minőségi problémák is adódtak, így 70–80 € centes ár alakult ki. Görögország egyes időszakokban a magyar dinnye legkomolyabb versenytársa, ám termelésük főleg a belpiacokra koncentrál. Összeségében enyhe termesztőfelület csökkenés tapasztalható. A június végéig tartó korai szegmens a teljes felület 20 %-át adja, ennek fele gömbölyű, fele hosszúkás alakú dinnyefajtákból áll. A július–augusztusi szakaszra termelő területek mérete 10–15 %-al csökkent, jelenleg a teljes felület 50 %-a. Itt főleg ovális alakú fajtákat termelnek. A szeptember–októberi kései szegmens a termelés 30 %-át adja, főleg hosszúkás dinnyékkel. A magnélküli fajták termelése egyelőre 5 % alatti. A szedések április végén kezdődtek. Az időjárás fogyasztási szempontból is kifejezetten kedvező volt, így június végére magas, 50–55 € centes árat kaptak a termelők az extra minőségű, nagytestű dinnyéért. A másodosztályú export gyümölcs ára is 20 € cent körüli volt, bár külföldre jóvel kevesebb jutott, mint belföldi fogyasztásra. Július– augusztusra a csökkent termőfelületnek köszönhetően keresleti piac várható.

Szerbiában hozzávetőlegesen 4000 ha-on folyik termelés, ez 7–8 %-os csökkenés az előző évhez képest. Szinte kizárólag gömbölyű, maximum 12 kg-os fajtákat termelnek, a magnélküliek aránya itt is növekszik. A betakarítást általában egy héttel előbb kezdik, mint a hazai termelők. A szezon komolyabban július elején indul be. Idén az időjárás a miénkhez nagyon hasonló volt, egyes területek pedig súlyos jégkárokat szenvedtek. Ezért, bár a szerencsés területek dinnyéi az átlagosnál szebbek, csúcstermés nem várható. A szedések kezdetén 25 € centet kaptak a termelők.

Macedóniában a termőfelület a tavalyihoz hasonlóan 2000 ha körüli, 10 %-kal nőtt a korai termesztés aránya. A belföldi és exportpiaci igényeknek megfelelően az 5–8 kg súlyú fajták irányába mozdult a termelés. Fő vevőik a volt jugoszláv államok, a csehek és a lengyelek. A szedések június 3. hétvégéjén indultak. A gyenge minőség miatt 9–10 € centes áron kezdtek, ami a betakarított mennyiség növekedésével tovább romlott.

Romániában a 2014-es évhez képest 10– 15%-kal csökkent a termőterület. Az oltott dinnye aránya 5 év alatt 90 %-ot ért el. Az állományok egy része enyhe fagykárokat szenvedett és általános probléma volt a kiültetés utáni hűvös időjárás. Így az oltott dinnye magas aránya ellenére a termés mennyisége várhatóan a tavalyi szinten marad. A betakarítás Dél- Romániában június 20. körül indult, de azonnal tragikus helyzet alakult ki a piacon. Termelői szinten az árak veszteséget mutattak, fogyasztói oldalon azonban nagyon magasak voltak. Ennek oka a szervezetlenség, a termelés szétaprózottsága, a termelők és az áruházláncok közötti közvetlen kapcsolat hiánya. Emellett nincs programozott export céltermelés.

A hazai dinnyeszezon nehezen indult. A időjárás hektikussága változó habitusú állományokat eredményezett. A kezdeti hűvösebb periódus következtében a növények fejlődése vontatott volt, enyhe fagykárok is előfordultak. Később a kissé szárazabb, melegebb időszak nagyon sok kötést eredményezett, ami jó terméskilátásokkal kecsegtette a termelőket. Volt egy kritikus egy hetes időszak, amikor a fenésedés megjelent, de a lombozat szépen korrigált. Június 20-ra szép képet mutattak az állományok, azonban az azt követő hideg, csapadékos idő negatívan hatott, sok libatojásnyi vagy az alatti méretű termést lerúgtak a növények. Ez a korábbi, csúcstermésre vonatkozó becsléseket megkérdőjelezi.

Sándor László szerint a hazai termesztés egyébként jó irányban fejlődik, a piaci változásokra jól reagálnak a termelők. A korai érésű fajtákból többet termesztenek, több van oltott palántából is, ezen belül az interspecifikus alanyokon neveltekből. Jelentősen megnövekedett a magnélküli dinnyék aránya is. Kisebb méretű dinnyéből (mind magnélküli, mind magvas fajtákból is) egyre több van, ez nagyon jó lehetőséget jelent az export- és a hazai piacon egyaránt. A magnélküli minőségi dinnye termesztése piacmegtartó, de akár bővítő szerepe is lehet. A sárgadinnye termőterülete a korábbi évek tendenciájának megfelelően növekedni fog, ebben a magasabb árszínvonalnak és az import beszállítók hiányának egyaránt szerepe van. Antal Gyula, a Syngenta Kft. kampánymenedzsere előadásában a minőség fontosságát emelte ki. Szerinte a tudatos fogyasztóknak márkázott, állandó minőségű árut kell szolgáltatni megfizethető áron. Görögdinnyénél a legfontosabb minőségi fokmérő a harmonikus, édes íz és a mélybordó vagy sötétpiros hússzín. Nem elég a csillogó fényes héj, a beltartalmi értékekre, az organoleptikus tulajdonságokra is oda kell figyelni. Ezért a termelőnek felelőssége van a megfelelő szüreti időpont megválasztásában. Véleménye szerin a dinnye tipikus ’’kánikulagyümölcs’’ szerepén is változtatni kellene. Komoly marketingtevékenységet igényel ugyan, de az új fogyasztási formákkal a piaci időszak és ezzel a lehetőségek köre is bővülne. Dorcsinecz Balázs a Dombegyházi Euro Tész Kft.-nél alkalmazott termesztéstechnológiát mutatta be. Tapasztalatainak megosztásával arra kívánt rávilágítani, hogyan lehet a mennyiséget és a minőséget is javítani.

A termelés elsődleges célja, hogy jól eladható, minőségi dinnyét állítsanak elő. Ennek első, elengedhetetlen lépése a termesztési időszak lehető legpontosabb megtervezése a fajták kiválasztásától a szedésig. A tervezéshez a szükséges információkat a vevőktől szerzik be: mire és mekkora mennyiségben lesz szükség. Ez alapján választják ki azokat a fajtákat, melyek paraméterei a megrendelő kérésének megfelelnek, lehetőleg annál jobbak is. A kiválasztott fajtákhoz mennyiségeket rendelnek egy fogyasztási görbe alapján, mely figyelembe vesz egyes szezonbefolyásoló tényezőket (pl.: ünnepnapok). Igyekeznek arany középutat meghatározni, hogy minden vevőt el tudjanak látni. Az adatok alapján adják meg az ültetési szakaszolást (8 szakasz). Idén 109 ha-on termelnek görögdinnyét, ebből a koraisága miatt 13,5-ha-on sajátgyökerű növényeket nevelnek. A palántákat Szentesen neveltetik, 5000 tő kerül egy hektárra. Fajtáik a Crisby, a Brasillien Beauty és a Beduin. Az oltott növényeket Olaszországból szerzik be, 3600 tő/ha állománysűrűséggel telepítik. 23,5 ha-on oltott magvas (Rubin, Tiger Baby, Early Gittana), 72 ha-on oltott magnélküli (Fashion, Valdoria) dinnyét termesztenek. Ősszel előkészítik a területet, bakhátat húznak.

Tavasszal a bakhátakat fotoszelektív fóliával borítják, ezzel egy menetben kerülnek le a csepegtető csövek is. Az ültetés időjárás függvényében április elején indul, a növények fölé felkerül az alagútfólia is. A kiatakarást a vegetáció állapotához vagy az időjáráshoz igazítják. Ezzel egy menetben a sorköztakaró fóliát is lefektetik. Gyomelnyomó hatású, ezen kívül a termés nem szen�- nyeződik talajjal. Mikroperforált fólia, így a csapadékot a talajba engedi. Ezt követően a tápanyagutánpótlásról és a kémiai védelemről gondoskodnak, valamint szükség esetén gyommentesítenek. A szedés időpontját a területet folyamatosan bejárva határozzák meg. Elek Ferenc, az LC Packaging TPI Kft. kereskedője a dinnye minőségi csomagolásának lehetőségeit mutatta be. Elmondta, hogy általában a karton csomagolás aránya a kereskedelmi láncokban egyre csökken, azonban a dinnyét illetően még mindig jó megoldásnak számít, különösen az exportra készített áru esetében. Előnye, hogy a vevő igényeit jobban ki tudja szolgálni, az egyedi megjelenésre több lehetőséget biztosít. A hullámkarton csomagolásnak két formája, a kézzel hajtott és a ragasztott létezik, dinnyénél utóbbit ajánlja. A ragasztott karton kialakítása sokkal masszívabb, a szállítást jobban bírja. A termelőhöz, felhasználóhoz való szállítás költségei azonban magasabbak. Ezért idén először és egyedülálló módon egy kartonragasztó gépet állítottak üzembe az Euro Tész telephelyén. A hűvös, esős időjárású, ám jó hangulatú nap a Dombegyházi Euro Tész Kft. közel 100 ha-os dinnyetáblájának megtekintésével zárult.

HUNYADI ISTVÁN, FruitVeB