A magyarországi dinnyetermesztés az utóbbi időben nagy változásokon ment keresztül, ami többek között a terület csökkenésében és a technológiai elemek fejlődésében mutatkozott meg. A görögdinnye termőfelülete sajnos évről-évre folyamatos csökkenést mutat, 2017-ben 5000-6000 haon folyik a termesztés.

Ezzel a számértékkel még mindig a 3. legnagyobb felületen termesztett szabadföldi zöldségnövényünk. A terület csökkenése mellett a termesztéstechnológia folyamatos fejlődése tapasztalható. Nagy fejlődés és lépés volt az oltott palánták alkalmazása, majd az állományok csepegtető szalaggal történő öntözése és tápoldatozása. A különböző színekkel történő sor- vagy más néven talajtakaró fóliák használata napjainkra már széles körben elterjedt technológiai elem (1. és 2. kép). Ezeket elsősorban a nagy termelési értékkel bíró zöldségfajoknál (görög- és sárgadinnye, étkezési paprika, csemegekukorica) alkalmazzák.  Az utóbbi években egyre nagyobb felületen kezdik alkalmazni a sorköztakarást, mely számos előnnyel rendelkezik a termesztés során. Ezt elsősorban hazánk legnagyobb és egyben legintenzívebb dinnyetermesztő körzetében, Békés megyében alkalmazzák széles körben. A termesztői vélemények a legtöbb esetben pozitívak és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy aki egyszer kipróbálja ezt a technológiai elemet, az a későbbiekben is alkalmazni fogja. A sorköztakarást elsősorban a kézimunkaerőhiány miatt kezdték el alkalmazni, mivel a kihúzáshoz és a rögzítéshez is kevesebb munkaerőre van szükség, mint a terület többszöri kapálásához.

A sorköztakaró fólia húzása során nagy hangsúlyt kell fordítani az optimális időpontra, hiszen azt a kisalagút fólia lekerülését követően azonnal, de legkésőbb 1-2 napon belül el kell végezni. Ellenkező esetben a növény annyira befutja a rendelkezésére álló területet, hogy ezt a műveletet már nem lehet elvégezni. A gyakorlatban a kisalagút levételét megelőzően sorközművelést végzünk, majd a kisalagút lekerülését követően az indák visszahajtogatása következik a talajtakaró fóliára. Ezek után történik a sorköztakaró fólia behúzása (3. kép), majd annak földelése és rögzítése (4. kép), amit az indák visszahajtogatása követ. Fontos, hogy a fólia megfelelően megfeszítésre kerüljön, mert ellenkező esetben a gyomok könnyebben felnyomják azt. A fólia szélességének meghatározásánál fontos követelmény, hogy minden esetben fedésbe legyen a talajtakaró fóliával, hiszen ellenkező esetben a két fólia közötti üres részen a gyomok minden probléma nélkül megjelenhetnek, ami nagy gondot okozhat a termesztés során.

A talaj- és sorköztakarás során eltérően változtathatjuk meg a talaj hő-, víz-, tápanyag- gazdálkodását, és pozitív hatást figyelhetünk meg a talaj biológiai életében is. Talaj- és sorköztakarásra különböző anyagok alkalmasak. Szerves anyagokhoz a különféle növényi maradványok (mint pl. szalma, komposzt), faipari hulladék (kéreg, faforgács) és istállótrágya tartozik. Szervetlen anyagokkal való talajtakarás alatt főképpen a nagynyomású eljárással gyártott polietilént (PE) értjük, ezt alkalmazzák a legtöbb helyen, kismértékben a polivinilklorid (PVC) fóliát is használják. A polietilén fólia rengeteg előnnyel bír, mint pl.: könnyű előállítani, jól megőrzi mechanikai tulajdonságát, egészen tartós, jó a kémiai ellenálló képessége, rugalmas, szagtól és mérgező anyagoktól mentes, de a megsemmisítése drága, de megoldott, színe, UV-stabilitása megváltoztatható. Szakítószilárdsága is kiemelkedő, ez fontos tulajdonság a fólia géppel történő kihúzása esetén, továbbá így sokkal ellenállóbb az erős szél, és a mechanikai behatás ellen is (pl. lábbal taposás). A gyártás során fontos, hogy megfelelő mennyiségű UV stabil anyag kerüljön a fóliába, mert ellenkező esetben a sor- és sorköztakaró fólia nem lesz felszedhető.

A fólia színe meghatározza annak visszaverő-, elnyelő- és áteresztőképességét is, ezáltal a talaj felmelegedésére és gyomelnyomó képességére hat. Emellett megváltoztathatja a növény körüli mikroklímát is. A gyakorlati termesztésben sortakarásra elsősorban lila, zöld, áttetsző és fekete színeket alkalmaznak, míg sorköztakarásnál áttetsző, fekete és vaj színekkel (2. kép) találkozhatunk. Fontos követelmény, hogy a fóliák minden esetben perforáltak legyenek, hogy a csapadékvíz minden akadály nélkül be tudjon szivárogni a talajba. Tapasztalataink szerint a mikroperforáció elegendő, hiszen a nagy mennyiségű csapadékot is gond nélkül átengedi. Az áttetsző színű fólia melegíti fel leginkább a talajt, mivel ez a szín átengedi a beérkező napsugárzás 85-95%-át is, emellett a fólia alsó felszínére gyakran kondenzációs vízként kicsapódik a víz, ami hőcsapdaként is működik. Kismértékben gyomelnyomó hatása is megfigyelhető, mivel a fólia alatt a gyomok fejlődésnek indulnak ugyan, de később azok hajtásai megfőnek, majd elszáradnak. Hasonló tulajdonságai vannak a füstszínű, lila és zöld fóliáknak is.

A fekete színű fólia elnyeli a beérkező sugárzás nagy részét, egy részét átadja a talajnak, másrészt pedig hőáramlás és sugárzás útján visszakerül a növény környezetébe, majd a légkörbe. Gyomelnyomó képessége jelentős, szinte teljes, kizárólag az ültetőlyukaknál bukkanhat fel egy-egy gyom.

A talajtakarást már régebben, míg a sorköztakarást az utóbbi időben kezdték el széleskörűen alkalmazni, mely számos előnnyel jellemezhető a gyakorlati termesztésben. A legfontosabb előnye a gyomelnyomó képesség, valamint, hogy a gyökér körüli hőmérséklet befolyásolható, azaz így elérhető az optimális talajhőmérséklet. Ezáltal jobb növekedést, hosszabb termesztési időszakot, koraibb és nagyobb termésátlagot érhetünk el. Minőségében is jobb termést kaphatunk, melyek tisztábbak, mivel a talajjal nem szennyeződik a termés. A fólia használata csökkenti a vízveszteséget, illetve, mivel a fólia alá csepegtető szalagot húzunk, így a vízmegtakarítás is nagyobb. A tápanyagok kimosódásának lehetősége igen alacsony, mivel a talaj jobb szerkezetű marad a fólia alatt, hiszen sem felső öntözés, sem a csapadék nem tömöríti a talajt.
Hátrányként említhető a kihelyezés nehézsége, termesztés utáni felszedése, megsemmisítése, valamint ezek magas költsége, mivel nem lebomló anyag, így nem forgathatjuk a talajba és nem égethetjük el a területen, mivel ezzel károsítanánk a környezetet. A fóliák felszedését általában kézzel végezzük. Többféle mód is létezik a fóliák megsemmisítésére. Az egyik legáltalánosabb, hogy szemétlerakó helyre szállítjuk, ezen felül azonban lehetséges az újrafeldolgozása is, viszont elég problémás ez a kezelési mód, mert a fóliákat szín szerint kell válogatni, mosni és szárítani kell.

Lebomló fóliával kiküszöbölhető lenne a felszedés és az utána következő megsemmisítés nehézsége. Kétféle lebomló fólia típus is van: az egyik a fény hatására, a másik pedig a biológiailag lebomló fólia. A fény hatására lebomlókhoz vas és réz kelátokat adalékolnak, melytől érzékenyek lesznek az UV-sugárzásra, és egy bizonyos UV sugárzás elnyelése után lebomlanak. Problémát okozhat több minden is, mint hogy a fólia föld alá temetett széle nem bomlik le, azt fel kell forgatni a föld felszínére, továbbá hogyha esetleg túl korán vagy túl későn bomlik le a fólia. Függ a besugárzás erősségétől, hőmérséklettől, a termesztett növénytől, az évjárattól.

Foglalkoztatott bennünket a kérdés, hogy vajon a különböző színű sorköztakaró fóliák módosítják-e egy fajta mennyiségi és minőségi mutatóit. Ennek megválaszolásámérra kísérletet állítottunk be a Békés megyei Dombegyházán 2016-ban. A kísérletben 6 kezelést (takaratlan, áttetsző, lila, zöld, fekete, vaj) alkalmaztunk és az eredmények kiértékelésénél minden esetben a takaratlan állományt tekintettük kontrollnak. A vizsgált fajta a Grizzly volt, ami egy nagytestű, úgynevezett Oblong típusú dinnye. A növényeket 2,2 m-es sortávolságra és 0,6 m tőtávolságra 4 ismétlésbe ültettük ki.

A kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a különböző színek csak minimális különbséget eredményeznek mennyiségi és minőségi vonatkozásba egyaránt. Statisztikai különbséget csak egy-két beltartalmi (pl. likopin) paraméter mérésénél tapasztaltunk. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a sorköztakarásnak minden esetben pozitív hatása van a termések tisztaságára, valamint jó gyomelnyomó képességgel rendelkeznek és növelik a talajhőmérsékletet, ami egy erősebb éjszakai lehűlés során pozitív tulajdonság is lehet.

Véleményünk szerint a nagyfokú munkaerőhiány és az említett pozitív tulajdonságai miatt a jövőben a sorköztakarás további térhódítása várható.

Szerző:
Dr. Balázs Gábor,
egyetemi adjunktus
Gizella Barbara
Németh Dzsenifer
Szent István Egyetem Zöldség- és
Gombatermesztési Tanszék