A növénytermesztésben, ezen belül különösen a rendkívül intenzív zöldséghajtatásban nagy szerepe van a megfigyelésnek és a tapasztalatok folyamatos hasznosításának.A visszacsatolás a termesztés környezeti állapotáról, a növény növekedéséről a technológia fejlesztését,a termelés eredményességének fokozását eredményezi. A DélKerTÉSZ nyílt szakmai napján, október 14-én Szentesen, a délutáni szakmai fórumon erről a témáról beszélgettek a tész szaktanácsadói és a termelők.

A megfigyelések gyakorisága

A monitoring fogalma a környezet összetevőinek és a termelésben végbemenő folyamatoknak, jelenségeknek a rendszeres megfigyelését takarja. Gyakorisága eltérő, lehet napi, heti illetve folyamatos, attól függően mi a megfigyelés tárgya. Szerepe az, hogy a bekövetkező változások időben észrevehetők legyenek és lehetőség legyen a gyors korrekcióra. Ez által precízebb és hatékonyabb víz és tápanyag felhasználás érhető el, ami költségcsökkentéshez vezet. A feljegyzések alapján könnyebb a tervezés is. A hajtatásban napi megfigyelések szükségesek a kiadagolt tápoldat mennyisége, az EC és pH értéke, a drén mennyisége, annak EC és pH értéke, a közegnedvesség, a közeg EC és pH értéke és hőmérséklete esetén, valamint ismerni kell az előző napi besugárzást. A napi megfigyelések teszik lehetővé a termelési közeg folyamatos ellenőrzését. Ritkább, havi vagy éves ellenőrzést, kalibrálást igényelnek a monitoring folyamán használt eszközök, az EC, pH mérők,átfolyás mérők. Rendszeres karbantartási munkákhoz tartozik a szűrők tisztítása, éventeaz öntözőrendszer kimosása, nyomásállítás. Az ellenőrzés része a beállított és mért áramlás és nyomás értékek feljegyzése, mely viszonyítási alap a változások felismeréséhez.

Közegmegfigyelés

A hajtató közeg állapotát leginkább az elfolyó tápoldat (drén), a közeg nedvessége, hőmérséklete, a közegből vett tápoldat minta jellemzi. A drén mérésére a növényházban egységenként, öntöző szelepenként egy mérőhely kialakítása javasolt. Célszerű átlagos helyre, jól megközelíthetően elhelyezni, ahol szem előtt van.A drén EC nem stabil, folyamatosan változik a nap folyamán, először alacsony, majd emelkedik, végül csökken. A drén mérésével egy időben ellenőrizzük a kiadagolt tápoldat mennyiségét is, egy vagy több kapillárisból felfogva a tápoldatot.

A közegnedvességmérése nagyon fontos, mivel a gyökérzet optimális működéséhez napi nedvességtartalom változásra van szükség. Az utolsó és az első öntözés között 4-10% közötti nedvességtartalom változás az optimális. Az első öntözés előtt legyen 2 % változás a nedvességtartalomban. A termesztés során a közegben az optimális nedvességtartalom értékek: feltöltés után 80-85 %, a gyökeresedés során csökkenő, hetente maximum 5% -kal, 55-65%-ig. A terméskötődés után emelkedő 70-75%-ig. Az őszi időszakban a nedvesség értékek csökkenjenek. Ha a napi ingás mértéke 8-10%, generatív hatás, ha 4-5%, vegetatív hatás érvényesül. A közeg nedvességének napi változását egyszerű digitális mérleggel is nyomon követhetjük, ha egy paplan alá helyezzük és naponta többször, de legalább reggel és este feljegyezzük az értékeket. A különböző típusú közegek paplannedvesség mérésére készült szenzorokat és mérő eszközöket is igénybe vehetünk. A szenzorok a korszerű tápoldatozó rendszerek részei vagy egyéb vezeték nélküli megoldások is alkalmazhatók a folyamatos mérésre. A döntést támogató eszközök legújabb fejlesztése a növénymérleg, ami a közegnedvesség folyamatos mérésén kívül más funkciót is ellát. (lsd. keretes rész) Közegminta vétele is szükséges a kijelölt termesztő táblákból EC, pH meghatározására drén megjelenése után, kb. 11-12 óra körül. A tápoldat EC és a minta + 0,5-1 EC eltérése az optimális. Túl nagy eltérés esetén változtatni kell az öntözési stratégián. A pH értéke a növény tápanyagfelvételétől is függ, a nitrátadagolás (NO3) felfelé, kálium adagolás lefelé viszi. A termesztés folyamán rendszeresen, két hetente, havonta mintát kell vinni a laborba a közegből, a tápanyag értékek ellenőrzésére. A közeghőmérséklet nagyban befolyásolja a gyökerek fejlődését és a tápanyag felvétel intenzitását, így célszerű rendszeresen ellenőrizni. A jó gyökérműködéshez 18-22 oC szükséges a közegben. Magas közeghőmérséklet kevés O2-tartalmat von maga után, így gyenge gyökér fejlődik. Az alacsony hőmérséklet pedig csökkentia tápanyagfelvételt.

Növénymegfigyelés

A termesztő közeg állapotának megfigyelésével párhuzamosan célszerű a növények habitusát is figyelni. Reggel a hajtáscsúcs színét, alakját, állását. A kinyílt virág távolságát a csúcstól. Ha a paplant kibontjuk, megvizsgálhatjuk a gyökérzet állapotát. A sok, fehér, elágazó vékony gyökér a folyamatosan megújuló gyökérzetet mutatja. Fontos a gyökerek elhelyezkedése is a táblán belül. A növény felépítése, a levél – termés arány az egyensúlyról vagy a generatív vagy vegetatív állapotról árulkodik. Ha estére a csúcsi rész besötétedik, akkor a növény elég asszimilátát halmozott fel napközben, amit éjszaka a termés képzésre és szervezetének növelésére használ. A heti növekedés mérése, annak egyenletessége is a tápanyag ellátottságra utal.

Paprika esetében a következő morfológiai jegyek segítenek a növény egyensúlyi állapotának becslésére:
• Nyílt virág távolsága a tetejétől – az optimális távolság 5 cm, ha ennél kevesebb, akkor generatív, ha nagyobb, akkor vegetatívtúlsúly áll fenn.
• Bekötött termés távolsága a tetejétől- az optimális távolság 12 cm, ha ennél kevesebb generatív, ha ennél több vegetatív hatásról beszélünk.

Folyamatos monitoring eszközei

A részletezett, napi rendszerességgel mért tényezők rögzítése igen munkaigényes feladat, a kézi módszerek alkalmazásával több hibalehetőséget is magában rejt. Célszerű ezeket az adatokat folyamatosan rögzíteniés összekapcsolni az öntözésvezérléssel, amire már több lehetőség is van. A Start-tálca öntözés után a meghatározott drént elszívja a termesztő táblából – a maradékot a növény felhasználta –ekkor indít egy öntözést, így követve a növény vízigényét. A DWC (Drain és öntözés ellenőrző) az elfolyó drénmennyiséget méri, annak EC, pH értékét is, a beállított értékhezviszonyított eltérésénél az öntözési stratégián is változtat

Növény aktivitás elemzés súlymérés alapján

A növényaktivitás mérésére szolgál a Trutina növénymérleg, ahol egy közeg paplan, négy növénnyel felfüggesztésre kerül, digitális mérleg beiktatásával. A továbbított mérési adatok lehetővé teszik a drén mennyiség előrejelzését, a paplan nedvességtartalma és a nedvességtartalom csökkenés ismeretében a növény irányítható. Kalkulálható a szárazanyag tartalom növekmény. A növények a napsugárzásból származó energia 93-95% -át a felvett víz elpárologtatására fordítják, így a mérésekből a vízfelvételrenagy biztonsággal lehet következtetni. A monitoring eszközök használata segíti a kertészt a jó döntések meghozatalában, de nem helyettesítik a növényházban! (fotók: szerzők felvételei)

 

 

 

 

 

BULECA CSABA
LEDÓNÉ DR. DARÁZSI HAJNALKA
Szaktanácsadók DélKerTÉSZ