A magyar fűszerpaprika termesztés az elmúlt 20 évben jelentősen visszaesett a fénykort jelentő 1960-as és 1980-as évek közötti időszakhoz viszonyítva. Ekkor a termőterületek nagysága az évek szerinti átlagban 14000 ha volt, amely napjainkra 2000 hektárra zsugorodott A visszaesés okait (piac)gazdasági és demográfiai változások összefüggései generálják, amelyek kihatnak a nagy ráfordítást és kézi munkát igénylő valamennyi növény kultúra termesztésére.

A termőterület csökkenésének okai

A fűszerpaprika hagyományosan kézimunka igényes növény, ezért termesztéséhez jelentős humán-erőforrás háttérre van szükség. A mezőgazdaság alacsony tőkeellátottságából adódóan ezt a magas költséget kevés gazdaság tudja finanszírozni. Magyar kézi munkaerő már nem áll rendelkezésre (még magas bérezés reményében sem), mert döntően csak az idősebb korosztály hajlandó kétkezi mezőgazdasági munkát végezni. Ennek költsége a rárakódó közterhek miatt igen magas. Mindezek mellet a közvetlen támogatási rendszer sem segíti a fűszerpaprika termesztést. A fűszerpaprika beművelési költsége 8-10-szer magasabb a gabonaféléknél, miközben hektáronkénti állami támogatásuk azonos mértékű.

1 kg magyar fűszerpaprika szárítmány előállítása 900-1100 Ft-ba kerül, az import paprika féltermék ára szállítási költséggel együtt 500-700 Ft.

Ezt a mértékű árkülönbséget csak egy szűkebb, nagyon igényes vevői réteg akarja és képes megfizetni, kizárólag a legmagasabb minőségi kategóriákban. Be kell látnunk, hogy ilyen piaci viszonyok között érthető és természetes a termő terület drasztikus csökkenése. A tömegtermelés alacsonyabb minőségi szintjét képviselő termékeket a konkurencia (jelenleg elsősorban kínai termelők) sokkal olcsóbban képes előállítani.

Fűszerpaprika termelők és feldolgozók, kereskedők

A magyar fűszerpaprika termelésben és feldolgozásban előtérbe kerülnek azok a családi vállalkozások, amelyek nagy szakértelemmel rendelkeznek és folyamatosan magas minőségű termékekkel tudnak megjelenni a piacon. A fűszerpaprika feldolgozásra szakosodott nagyobb vállalkozások (kis és közép vállalatok) a magyar alapanyagok mellett egyre növekvő import alapanyag felhasználással állítják elő termékeiket. Ennek oka, hogy a húsipar és a fűszerkeverék gyártók döntően az alacsony vagy közepes minőségű őrleményeket részesítik előnyben, elsősorban az alapanyag beszerzési költségeik csökkentése érdekében. Az ipari felhasználók a magyar paprikát az olcsó, túlnyomó részt spanyol közvetítéssel Európába bekerülő kínai eredetű fűszerpaprika íz-, aroma anyagának javítására használják.

A EU fogyasztói piacon tisztán magyar paprika nem, vagy csak elenyésző %-ban található. A belföldi fűszerpaprika piac is jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. A multinacionális kereskedelmi hálózatok térnyerésével a minőség elsődlegessége háttérbe szorult. Döntő szempont lett a (belistázási) ár, és ennek köszönhetően a hazai kereskedelmi forgalomba hozott fűszerpaprika- őrlemények jelentős része import alapanyag felhasználásával készül.

Számos mikro vállalkozás foglalkozik fűszer kereskedelemmel, amelyek kizárólag kínai paprikát forgalmaznak általában bolgár közvetítéssel.

Összegzés, kiút

A jelenlegi tendenciák alapján egyértelmű, hogy a fűszerpaprika ágazat nehéz helyzetben van.

A termőterület csökkenése 2010- ben megállt, a jelenlegi állapotokhoz viszonyított növekedés nem várható a közel jövőben. A cél az lehet, hogy ezen a terület nagyságon növeljük a minőséget. Továbbá a termésátlagokban lévő tartalékkal 20- 50%-kal emelhető a megtermelt mennyiség terület növelés nélkül is, amely jelentősen hozzájárulhat a gazdaságosabb termeléshez.

Termesztés

Az alapanyag előállításához szükséges kutatómunkát, fajta fenntartást és fajtanemesítést kell ösztönözni ahhoz, hogy korszerű fajták előállításával kiváló minőségű fűszerpaprikát termeljünk, megfelelő termésbiztonsággal.

Az idénymunka közterheinek csökkentése hozzájárulhat a termesztési költségek csökkentéséhez. A támogatási rendszer olyan módon történő átalakítása, hogy az a magasabb hozzáadott értéket képviselő növények termesztését ösztönözze, szintén segítséget jelentene az ágazat számára. Korszerű öntözéstechnológiák támogatásával növelhető lenne a termésbiztonság. A szabadföldi termesztés hosszú távú fenntarthatósága, esetleg bővítése érdekében a termesztéstechnológiai eljárások további gépesítésére, és a paprikatermesztéshez kapcsolódó speciális gépészeti fejlesztésekre lenne szükség.

Élelmiszer-biztonság

A magyar fűszerpaprika termesztési és feldolgozási technológiája és földrajzi adottságaink lehetővé teszik, hogy a kiváló minőség mellet a legbiztonságosabb őrleményt állítsuk elő a világon. A magyar paprika őrlemények a legtisztábbak mikrobiológiai, toxikológiai és növényvédőszer-maradványok szempontjából is. Ennek hangsúlyozása és tudatosítása jelentős piaci előnyt jelenthet a jövőben.

Értékesítés

Az ökológiai termékek piaca világszinten dinamikus növekedést mutat. Ez együtt jár a bio fűszerek iránti kereslet emelkedésével. A magyar bio fűszerpaprika jelenleg is jó áron értékesíthető. Akár a többszörösét is el lehetne adni a jelenleg termelt mennyiségnek. A szigorú ellenőrzési rendszernek és a magas élelmiszer biztonsági követelményeknek köszönhetően nem jelentenek komoly konkurenciát a régiónkon kívüli termelők és forgalmazók.

Az import alapanyaggal kiszolgált piacaink megtartása sőt növelése is nagyon fontos, hiszen ezen piaci szegmensről való lemondással a nagyobb feldolgozók jelentős gyengülése elkerülhetetlen lenne.

Az eredetvédett „Szegedi Paprika” és „Kalocsai Paprika” értékesítésére kell alapozni a magyar fűszerpaprika őrlemény előállítás jövőjét. Ezen termékek a legmagasabb minőséget képviselik a világ fűszerpaprika termelésének palettáján. Erre kell elkészíteni az ágazati marketing-stratégiát, melynek végrehajtásával a magyar fűszerpaprika ismét visszakerülhet arra a helyre, melyet az elmúlt több mint 100 évben méltán vívott ki magának.

 

 

 

 

Szerző:
Szokol Lajos, Országos
Fűszerpaprika Terméktanács Elnöke