A meggytermelés helyzete

A ’60-as években a világ meggytermelése 550 ezer tonna körül mozgott, napjainkra ez a mennyiség több, mint duplájára növekedett: 1,3 millió tonnára. A ’60-as évek legnagyobb meggytermelője az USA és Németország volt 130 ezer tonna körüli terméssel. Mára a legnagyobb meggytermelővé vált Oroszország, Lengyelország, Törökország és Ukrajna (egyenként 150–200 ezer tonna mennyiséggel), de ide sorolható még az USA (110 ezer tonna) és Szerbia (88 ezer tonna) is. Magyarország a ’60-as évektől napjainkig a nyolc legnagyobb meggytermelő ország között szerepel, a termelés mennyisége másfélszeresére növekedett: 40 ezer tonnáról 60 ezer tonnára. Az egykori Szovjetunió utódállamainak meggytermelése a ’60-as évek óta hatszorosára növekedett, melyek közül Oroszország és Ukrajna mutatja a legnagyobb teljesítményt. Irán 1960–70 között alig néhány ezer tonna meggyet termelt, mára 85 ezer tonna meggyet állít elő. Hazánk legfőbb versenytársai körében megállapítható, hogy Lengyelországban és Szerbiában is több, mint háromszorosára nőtt a termelés, míg látványos csökkenés Németországban volt tapasztalható, ahol 130 ezer tonnáról 25 ezer tonnára, vagyis több mint 100 000 tonnával esett vissza a termelés. A világ 1,3 millió tonna körüli meggytermésének 2/3-át Európa állítja elő. Az európai termés 40%-a, hozzávetőlegesen 300–350 ezer tonna az EU-ból kerül ki, ezen kívül jelentős termelők még Ukrajna és Szerbia. Az EU meggyterméséből Lengyelország 150–200 ezer tonnát, Magyarország 50–70 ezer tonnát állít elő, így hazánk az EU második legnagyobb meggytermelője. Az EU piacán döntően e két ország, valamint Szerbia versenyezik egymással, és piaci okokból részben Németország is ebbe a körbe tartozik.

A meggy külkereskedelme

A világ friss meggy külkereskedelme 98%- ban Európa országai között zajlik. A világ legnagyobb meggy exportőre Magyarország, az utóbbi 10 évben 10–20 ezer tonna friss meggyet vittünk külföldi piacokra. Lengyelország éves szinten 2–10 ezer tonnát, Csehország pedig 2–4 ezer tonnát exportál. A világ meggyexportjának 95%-át ezen három ország fedi le. A legnagyobb vevő Németország, éves szinten 15–25 ezer tonna friss meggyet vásárol fel (döntően konzervipari alapanyagnak), melyet legnagyobb részben Magyarország, kisebb részben Csehország, Szerbia, Ausztria és Lengyelország szállít be. A meggy másik nagy vevője Oroszország (elsősorban frisspiaci meggyet vásárol), ahova éves szinten 2–8 ezer tonna meggyet szállít nagyobb részben Magyarország, kisebb részben Lengyelország. Ausztria és Belgium.

A hazai ipari meggy mérleg

Az 1. ábra az utóbbi 5 év hazai ipari meggy mérlegét ábrázolja. A hazai összes meggytermés az évek többségében 50–70 ezer tonna körül mozog, ami egy minimális (1–2 ezer tonna) importtal egészül ki. Az export piacokra éves szinten 10–20 ezer tonna friss meggyet szállítunk feldolgozási célra, döntően a német konzerviparba. A hazai feldolgozóiparban évente 35–50 ezer tonna meggy kerül feldolgozásra: mintegy 85%-ban a konzerviparban, a maradék kb. egyenlő arányban a hűtőiparban, illetve a sűrítmény-, lé- és szárítóiparban. Magyarországon ezen mennyiségeken felül évente mintegy 5–10 ezer tonna kerül frisspiacra, javarészt orosz exportra, de ez – mivel nem feldolgozóipari alapanyag – nem szerepel az ábrán. A feldolgozóipar alapanyag felvásárlása az utóbbi 10 évben átlagosan 30%-kal növekedett, de azt is meg kell említeni, hogy a megtermelt meggy mennyisége nagyban befolyásolja a feldolgozóipar által felvásárolt mennyiséget. A hűtőipar átlagosan 2–4 ezer tonna közötti meggyet vásárol fel, melyből mintegy 30% feldolgozási veszteséggel 1,5–3,0 ezer tonna fagyasztott meggyet készít. Meggybefőtt gyártás céljából a konzervipar 20–45 ezer tonna friss meggyet vásárol fel, melyből évente mintegy 40–90 millió üveg befőttet gyártanak (sokéves átlagban 60–65 millió üveg). A sűrítmény-, lé- és szárítmányiparban összesen 2–3 ezer tonna meggyet dolgoznak fel hazánkban.

A feldolgozott meggytermékek piaci helyzete

Egy termék piaci helyzete szempontjából döntő jelentőségű a piaci igény. Ennek számszerű meghatározásánál azt feltételezzük, hogy piaci igény mindig van. Az adott terméket vásárló országok, azaz a vevők által importált mennyiséget minden éven kiszolgálják a fő eladó országok. A kérdés az, hogy ki szállítja be ezt a mennyiséget. Az alábbi elemzésben az Európai Unió piacát tekinthetjük hazánk potenciális piacának, így meghatározva piaci pozíciónkat, részesedésünket és lehetséges piacainkat. Az elemzés alapjául szolgáló termék a fagyasztott meggy és a meggybefőtt. Az 1. táblázat foglalja össze a piaci pozíciókat jellemző főbb adatokat.

A meggybefőtt piaci helyzete

Az Európai Unió piaca 35–60 000 tonna meggybefőttet vesz fel évente, ami 48–83 millió üveg, ez tekinthető tehát a potenciális piacnak. A legnagyobb importőr ország (vevő) Németország, 25–45 000 tonna meggybefőttet vásárol, ez az EU igényének 65–75%-át fedi le. Jelentős vevő még Belgium (1–7 ezer tonna) és Franciaország is (2–3 ezer tonna). Legnagyobb eladónak a nemzetkőzi piacon hazánk tekinthető, évente 30–42 ezer tonna mennybefőttet exportálunk. Németország (2–5 000 tonna), Hollandia (2–3 ezer tonna) és Belgium (1–4 ezer tonna) is a nagyobb eladók között említhető. Az Európai Unió keresletét 70–75%-ban Magyarország, 5–10%-ban Németország szolgálja ki. Az Uniós országok közül a legnagyobb vevő Németország, melynek keresletét 80–90%-ban Magyarország fedezi. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió meggybefőtt keresletének 75–90%-át Magyarország szállítja be, tehát piaci részesedése meghatározó. Magyarországnak a meggybefőtt piacon versenytársa érdemben nincsen, az EU piacát döntően hazánk termékei fedik le, ami egyben azt is előre vetíti, hogy jelentős bővülési lehetőség nem áll a meggybefőtt előtt. A távoli Törökország az Unió országaiba 1 000 tonnát beszállít, ezeket a piacokat a jobb földrajzi helyzetünkből fakadóan elméletileg meg lehetne célozni. Lehetséges plusz piacaink lehetnének még, ahova jelenleg más Uniós országok szállítanak érdemi mennyiségben, melyek a következők: Németországba 5 000 tonnával, Franciaországba 2 000 tonnával, további ezer tonnával Hollandiába, Ausztriába és Belgiumba lehetne növelni az eladásunkat. A hazai meggybefőtt piacvezető pozíciót képvisel az Európai Unióban, piacszerzésre kevés lehetőség van, esetleg az orosz piac „megnyitásával” lenne lehetőség bővülésre.

A fagyasztott meggy piaci helyzete

Az Unió fagyasztott meggy kereslete a nemzetközi kereskedelemben mozgó mennyiségek alapján 85–110 ezer tonna, melynek felét a legnagyobb vevő, Németország vásárolja meg: éves szinten 45–60 ezer tonna fagyasztott meggyet importál. A további nagyobb vevők Franciaország (6–10 ezer tonna), Ausztria (2–13 ezer tonna), Belgium (6–9 ezer tonna) és Hollandia (3-10 ezer tonna) évről-évre egyre növekvő mennyiségben vásárol fagyasztott meggyet. Az Európai Unió piacára történő eladás 40%-át Lengyelország 30%-át Szerbia szolgálja ki. Lengyelország az Unió országaiba 35–40 ezer tonna fagyasztott meg�- gyet szállít, míg Szerbia 20–35 ezer tonnát. Ausztria és Belgium 3–6 ezer tonna hűtőiparban feldolgozott meggyet exportál, míg a még „jelentősebb” eladók (Németország, Törökország és Magyarország) 1–5 ezer tonna közötti mennyiséggel vesz részt a nemzetközi kereskedelemben. A legnagyobb eladó Lengyelország összesen 60–65 ezer tonna fagyasztott meggyet exportál, melynek 30–50%-át Németországba, 15–30%-át Oroszországba, 5–15%-át Hollandiába szállítja. Szerbia nem Uniós ország, de az EU importot jelentős részben fedezi: éves fagyasztott meggy exportja 20–35 ezer tonna, melynek 35–40%-át Németországba, 20–25%- át Oroszországba és kb. 10%-át Franciaországba szállítja. Magyarország mindösszesen 1–4 ezer tonnával tud eladóként érvényesülni az EU piacán, ami mindösszesen 2–3%-os piaci részesedést jelent. Az EU igényének 70%-át Lengyelország és Szerbia látja el. Az EU exportját Oroszországba szinte 100%-ban Lengyelország biztosítja. Versenytársainknak Lengyelországot és Szerbiát határozhatjuk meg, de ők nem tekintik hazánkat versenytársnak elhanyagolható mennyiségeink miatt. Potenciális piac elsősorban Németország és Oroszország, de Ausztria, Franciaország, Belgium és Hollandia is jelenlegi exportunk többszörösét is képes lenne felvásárolni. A hazai fagyasztott meggy elenyésző arányban veszi ki részét az Európai Uniós és orosz piacokon. A piaci viszonyok arra engednek következtetni, hogy megfelelő árral nagyobb mennyiségben is képes lenne a hazai fagyasztott meggy piacra jutni.

Kurmai Viktória, Ph.D. hallgató Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar