A holland üzemek bérköltségei nagyon magasak, különösen az időszaki dolgozók bérköltségeit tekintve. Más országokban lényegesen alacsonyabbak a bérköltségek az olyan termelőknél, akik sok időszaki dolgozót foglalkoztatnak, pl. spárga és szamóca termelésben. Az EU tagországai egymástól függetlenül határozzák meg a minimál bér szintjét és azok járulékait, ezért nagyok lehetnek a különbségek. A nagy költségkülönbségek jelentősen veszélyeztetik az adott ország termelőinek versenyképességét, főleg ha szomszédos országokról van szó. Ez vonatkozik a szamócatermelőkre is, akik a szedés előtti munkákat az állandó létszámmal el tudják végezni, a szedéshez azonban idegen munkaerőt kell igénybe venni. Ez a helyzet a holland- belga határ közeli szamóca termelőknél, akik az értékesítést a belgiumi árubörzén végzik, Belgiumban azonban a termelőket terhelő alacsonyabb bérköltségek miatt az egy kg-ra jutó szedési költség 23 Eurocent-tel alacsonyabb. Emiatt folytonos a vita a holland termelők és a holland hatóságok ill. szakszervezetek között a minimálbér szintjéről, az időszakosan foglalkoztatottak béréről és a kapcsolódó költségekről.

A G+F holland szaklap üzemi elemzést végzett az egyik hollandiai 27,5 ha-os szamócatermelő üzemben, ahol 2,5 ha-on korai fóliás hajtatásban, 2,5 ha-on későbbi fóliás hajtatásban és 22,5 ha-on (9 x 2,5 ha) szabadföldi kultúrában végezték a termelést. A teljes felületen ültetésig hűtőházban tárolt Elsanta palántával ültetnek. A munkafolyamatok ütemezését a The Greenery nagykereskedelmi értékesítő szervezet által megadott program alapján végzik. A program a tenyészidőre vonatkozó időjárási modell alapján az un. növekedési napok óraszáma alapján kiszámolja az egyes parcellák ültetési idejét, a szedés kezdetét, a szedés heti ütemezését, az éréslefutás menetét, amelyet természetesen befolyásol az aktuális időjárás is. Ezek alapján tervezhetők a szedéshez szükséges munkaórák és munkaerő száma, költsége.

A szedés meghatározza a költségeket

A vizsgált üzemben (is) a szedés igényli a legtöbb munkát: 2,5 t/ha terméssel és 15 kg/óra szedési teljesítménnyel számolva kizárólag a szedéshez hektáronként 1666 munkaóra szükséges. Ehhez jönnek még a kapcsolódó munkák, mint a rekeszek be és kihordása, súly és egyéb ellenőrzés, utánmérés, szállítás előkészítés, stb, ez kb. 10% extra óraszámot jelent. Mindösszesen a 27,5 ha-ra 50395 szedési munkaórát lehet számolni. Összehasonlításként: az ültetés hektáronként kb. 50 munkaórát igényel. Számítások szerint a vizsgált üzemben a csúcsidőszaki (13 fő 8 héten át, 4940 munkaóra) és szezonmunka (45455 munkaóra) cafetériával számolt bérköltsége 664918 Euro. Ez termésmennyiségre vetítve 96,7 Eurocent/kg szedési költséget jelent.

Hollandiában a korábbi alkalmi foglalkoztatás szabályozását felváltotta a „Csúcsidőszaki foglalkoztatás” szabályozása, amely pl. diákokra, nyugdíjasokra, háziasszonyokra, alkalmi munkát vállalókra vonatkozik. Ennek értelmében az időszaki vagy alakalmi munkavállaló évente csak egyszer vállalhat csúcsidőszakban munkát, másodszorra már az un „Szezonmunka Szabályozás” előírásai (max. 6 hónap) alá tartozik. Ez azt is jelenti, hogy a munkavállalók gyakran változnak, az ezzel járó gondokkal együtt.

Belgiumban a vállalkozók sokkal inkább alkalmaznak időszaki munkásokat, mivel az állandó munkások költsége sokkal magasabb. Hollandiában a szabadföldi termesztésre vonatkozó előírások szerint a csúcsidőszaki munka órabére (cafetéria nélkül) 13,59, a szezonmunka órabére 14,22 Euro, ez a szakszervezeti költségek levonása után 13,22 Euro. A vizsgált üzemben a 40-50 időszaki munkás foglalkoztatása is bejelentési kötelezettséggel, nagyon sok adminisztrációval, stresszel jár. Belgiumban az időszaki munkákra az un. „65 napos szabályozás” érvényes. E szabályozás hatálya alá tartozik a diákok, háziasszonyok, nyugdíjasok, mellékállásban dolgozók, munkanélküli segélyen levők, alakalmi munkavállalók munkája. Ezen szabályozás hatálya alá tartozók évente 65 napot dolgozhatnak, esetenként hetente hét napot is, a maximális napi munkaidő 11 óra ill. 50 óra/hét lehet. A törvényileg előírt minimumbér 2014-ben 8,51 Euro volt. A munkavállaló részére ezenfelül még un. lakhatási költséget is kell fizetni, amely 9,5 Euro/nap. Az állandó munkások költségét jelentősen növelik a munkaadó által fizetendő bérre rakódó költségek (biztosítások, szociális adók), amely eléri az 51-53%-ot. Ezen felül fizetni kell még a 10,8% szabadságpénzt is. Az állandó fizikai dolgozók bérköltsége ily módon átlagosan 15 Euro/óra körül alakul. Normál esetben a „65 napos dolgozók” május-június-júliusban ledolgozzák a keretet. Ezután új időszaki munkavállalókat kell keresni.

Ha a vizsgált holland üzem munkabér költségeit (662502 Euro cafetéria nélkül) a belgiumi előírások szerint kalkulálnánk, a bérköltség 501900 Euro lenne. Ebből adódóan Belgiumban a szedési költség kilogrammonként 23,7 Euro centtel alacsonyabb, mint Hollandiában.

A G+F holland szaklap cikke alapján
összeállította
Malatinszki György